Şekil-3 Ankara İlinde Yer Alan Mamak Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi

Yayınlanan: