Hâkim ve savcılara yardım edecek elemanların yetiştirilmesine yönelik eğitim-öğretim sunan bölümdür. Bu bölüm mezunları, mahkemelerin yazı işleri müdürlüklerinde ya da yardımcılıklarında, icra memurluğu, yardımcılığı görevlerine atanmaktadır.

Adalet Bölümünün Amacı: Hâkim ve savcılara yardımcı olacak, bu statüde görev yapacak nitelikli personel yetiştirmektir.

Adalet Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Adalet sistemi ve hizmetleri göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamalı dersler okutulmaktadır. Kamu hukuku, özel hukuk bilgisi, hukuk bilgisi, hukuk usulü bilgisi, ceza ve ceza usulü bilgisi, icra-iflas bilgisi, noterlik ve avukatlık mevzuatı, mali mevzuat, hukuk dili, adli tıp ve infaz bilgisi, kalem mevzuatı gibi hukuksal bilgiler, daktilografi, Türkçe, yabancı dil bilgisi, muhasebe gibi dersler okutulmaktadır. İşletme yönetimi, arşiv ve dosyalama gibi dersler de teorik ve uygulamalı olarak okutulmaktadır.

Adalet Bölümü ve Mesleği İçin Gerekli Nitelikler

Bu bölüm ve meslek için hukuk alanına ilgi duymak, Türkçe ve sosyal bilim derslerinde başarılı olmak büyük önem arz ediyor. Titiz, sorumluluk sahibi kişilere uygun mesleklerdendir.

Adalet Bölümü Mezunlarının Unvan ve İş Bilgisi

Bu bölümden mezun olan kişiler “Adalet Meslek Elemanı / Erbabı” unvanına sahip olurlar. Mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında görev yaparlar. Mahkemelere başvuruların iletilmesini, yargıçların aldığı kararların uygulanması gibi önemli görevleri bulunur.

Adalet Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları

Adalet Yüksekokulu mezunları, mahkemelerin yazı işleri müdürlükleri ve yardımcılılığı başta olmak üzere infaz kurumlarında, müdür, yardımcı gibi görevlerde bulunabilmektedir. Resmi ve özel bankalarda, farklı kamu ve iktisadi kuruluşlarda, özel iktisadi işletme ve firmalarda kolaylıkla iş bulma imkânına sahiplerdir. Mübaşirlik, Zabıt Kâtipliği, İcra Müdürü olarak görev yapabilmekte, Avukatlık ve Hukuk bürolarında görev alabilmektedir.

Adalet Bölümü Durum Bilgisi: DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Hukuk Fakültesine girme olanağı mevcuttur. Ancak KPSS ile ise atama durumu 90’ları gerektirmektedir. Zorunlu staj da bulunmamaktadır. Erasmus, Farabi, Mevlana gibi öğrenci değişim programlarından faydalanılabilmektedir.