Arkeoloji Nedir?

Fransızca kökenli “Arkeoloji” sözcüğünün Türkçe karşılığı “Kazıbilimi” demektir. Arkeolojik yani kazıbilimsel birtakım yöntemler kullanılarak ortaya çıkarılan kültürleri araştıran ve inceleyen bilim dalıdır. Bu araştırma ve inceleme sürecinde coğrafya, tarih, etnoloji gibi daha birçok bilim dalından faydalanılır.

Türkçe “Kazıbilim” şeklinde karşılık bulmuş olsa da “Arkeoloji” bu terimin ötesindedir. Çünkü kazı bu bilimin yalnızca tek bir alanı ve yöntemlerinden birini içerir. Kelime kökenine bakıldığında Antik Yunan Medeniyetinde “Archaia” (Eski Şeyler) ve “Logo” (Teori/Bilim) terimlerinin birleşimi ile türetilmiştir.

Arkeoloji Bölümü Nedir?

Geçmiş dönemlere dair insan ve yaşamları, bunların faaliyetlerini maddı kalıntılar üzerinde birtakım işlemlerle inceleyen bilimsel çalışmaların yapıldığı bölümdür. Bu alanda yetkin ve uzman personel yetiştirmeyi amaçlar. Geçmişe dair her türlü belirsizliği ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yürütülür.

İnsan yapımı nesne ve cihazlar, araç ve eserler bu bölümde incelenir. Eski ev, tapınak, mezar, saray, katedral, piramit vb. mekanlar temel çalışma alanları arasındadır. Fen-Edebiyat (Edebiyat) Fakültesi bünyesinde faaliyet gösterir.

Eğitim Süresi ve Unvan

4 yıllık lisans statüsünde eğitim verilmektedir ve bu bölüm mezunları “Arkeolog” unvanına sahip olurlar.

Arkeoloji Bölüm Dersleri

İngilizce dahil birçok ders bu bölümde işlenmektedir. Yabancı dil olarak İngilizceye ek olarak okutulan dersler şunlardır;

  • Araştırma becerileri,
  • İnsan evrimi ve dünya prehistoryası,
  • Sanat ve mimari tarihi,
  • Uygarlık tarihi,
  • Türkiye tarihi,
  • Mezopotamya ve Mısır Arkeolojisi,
  • Klasik arkeoloji,
  • Antik felsefe,
  • Arkeolojik araştırmalar ve planlama,
  • Müze uygulamaları ve kültürel mirasın korunması

Üniversiteye göre değişen benzer dersler veya isimlendirmede farklılıklar olabilir. Genel itibarıyla bu dersler program dahilinde verilmektedir.

İş Olanakları

Teorik olarak tarih boyunca yüzlerce, hatta binlerce yıllık uygarlıklara evsahipliği yapan ülke coğrafyamızda daha keşfedilecek binlerce Arkeolojik kültürel unsur bulunuyor. Dolayısıyla iş alanı oldukça geniş ve kapsamlı gibi görünmektedir. Fakat ne yazık ki gerçek hayatta bu bölüm mezunları kendi alanlarında pek iş bulamıyorlar. Yine de siz bu alandaki projeler içerisinde devlet ve bazı özel kurumlarda iş bulabilme ihtimaline sahipsiniz.

Bu bölüm mezunları kendi alanları haricinde tarih öğretmenliği ve tarihsel alanlarda faaliyet gösteren sektörlerde iş bulabilirsiniz.

Not: Devlet kurum ve kuruluşlarında görev almak istiyorsanız KPSS’den yeterli atama puanı almanız ve atama yapılması gerekiyor.

Öneri: İş bulma amacıyla değil, akademik kariyer ve ülke çapında gerçekten bu alanda hizmet etmek için bu bölümü seçmelisiniz. İlginiz ve özel yeteneğiniz varsa bu bölümü tercih etmenizi tavsiye ederiz. Aksi durumda bölümünüze yönelik iş sahası ülke statüsünde şu an yetersizdir.