Arnavut Dili ve Edebiyatı bölümü, Balkan diyarında uzun yıllar Osmanlı himayesinde kalmış Arnavut, Sırp, Boşnak gibi uluşlardan oluşan Arnavutluk’ta konuşulan Arnavutça üzerine bilimsel ve akademik çalışmaların yürütüldüğü bölümdür.

Arnavut dili, tarihi, kültürü ve edebiyatı üzerine araştırmaların yapılması, bu alanda uzman personel yetiştirilmesi amacı güdülmektedir. Temel kadisi birçok dil edebiyat bölümünde olduğu gibi ilgili kültür dili olan Arnavutçayı bilmektir.

Eğitim Süresi

4 yıllık lisans statüsünde eğitim verilmektedir.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölüm Dersleri

Bölümde okutulan temel derler şunlardır;

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • Türk Dili,
 • Arnavut Dili Grameri,
 • Arnavutça Dinleme Becerileri,
 • Arnavutça Konuşma Becerileri,
 • Arnavutça Sentaks,
 • Erken Ortaçağ Balkan Tarihi,
 • Geç Ortaçağ Balkan Tarihi,
 • Türk Mitolojisi,
 • Arnavutça Yazma Becerileri,
 • Boşnak Dili,
 • Çağdaş Yunan Dili,
 • Edebiyat Kuram ve Yöntemleri,
 • Osmanlı Döneminde Balkanlar,
 • Arnavutça Edebiyatında Roman,
 • Arnavutça Yazılı Basın Çevirisi,
 • İş Dünyası için Arnavutça Metin Çevirisi,
 • Balkanlarda Türk Kültürü ve Edebiyatı

8 yarıdönem eğitim verilmektedir. Bölüm mezunlarına “Arnavut Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması” verilmektedir.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Mezunları İçin İş Olanakları

Bu bölümden başarıyla mezun olan bireyler Arnavutluk kültürü ve dili üzerine faaliyet gösteren her sektörde iş bulabilirler. Turizm alanında birçok otel, etkinlik ve devlet birimi olarak Turizm bakanlığında iş bulabilir. Genel itibarıyla diğer dil bölümlerine kıyasla iş olanağı daha kısıtlıdır.

Not: Devlet birim ve bakanlıklarında görev alabilmek için KPSS’den yeterli atama puanı almak ve atanabilmek gerekiyor.