Bilgisayar, yazılım ve donanım alanında görev yapacak elemanları yetiştirme programıdır. Bilgisayar-Enformatik Bölümü, büyüyen, hızla gelişen bilgisayar ve yazılım sektöründe nitelikli, problem çözücü, analitik düşünebilen uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlayan üniversite bölümüdür.

Bilgisayar-Enformatik Bölümünden mezun olanlar, kuramsal, uygulamalı eğitim-öğretimleriyle edindikleri birikimlerini, donanım ve yazılım, bilgi-işlem, sistem-çözümleme-tasarım kavram ve ilişkilerini özümsemiş olarak görevlerine başlarlar.

Staj Durumu: Zorunlu staj bulunmaktadır.

Eğitim Dili: Türkçe

Eğitim Süresi: 4 yıl, dört yıllık lisans programı kapsamında değerlendirilmektedir.

Enformatik, bilgi sistemleri üretimini konu almaktadır. Üretilecek bilgi sisteminin ne olacağını, nasıl tasarlanacağını, akabinde bu tasarımın neyle gerçekleştirileceğini belirleyen, bu suretle tam, eksiksiz ve kullanışlı bilgi sistemlerini üretmeyi amaçlayan bilim dalıdır.

Bilgisayar-Enformatik Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Bilgi ve İletişim Teknolojisi ile Bilgisayar gibi temel dersler okutulmaktadır. Bilişim Teknolojileri, Veri Tabanı Programcılığı ve İnternet Programcılığı ile İleri Düzey Ofis Uygulamaları derslerine ilave olarak Çoklu Ortam Uygulamaları, USAGE OF INFORMATION TECHNOLOGIES, Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım gibi dersler okutulmaktadır.

Bilgisayar-Enformatik Bölümü Çalışma Alanları

Kamu ve özel sektörde çalışma imkânları bulunur. Bilgisayar programcısı ve sistem analisti olarak büyük oranda istihdam olanağı mevcuttur. Yalnızca yazılım ve bilgisayar alanında değil, ticaret, eğitim, endüstri, hizmet vb. birçok sektörde de çalışma imkânı vardır.

Bilgisayar-Enformatik Bölümü Mezunlarının İşleri

Bu bölümden mezun olanlar sistem çözümleyicisi, uygulama programcısı, statüsüyle farklı yönetim endüstri ve hizmet alanlarında görev yapmaktadırlar. Yazılım, donanım üreten ve pazarlayan firmalarda, bilgi işlem merkezlerinde sistem programcısı olarak görev yaparlar. Bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi alanında araştırma – geliştirme mühendisi olarak görevlerini icra etmektedirler.

Maaş Durumu: 2018 yılı için devlet kurumlarında 2750 TL dolayında seyrederken, özel sektörde genellikle asgari ücret ile görev yapmaktadırlar.

KPSS – Durumu: Kontenjan olması durumunda atama olanağı mevcuttur. Ancak son yıllarda bu bölüme atama yapılmamıştır ve yapılması da beklenmemektedir.

Öğretmenlik Durumu: Bilgisayar-Enformatik Bölümünden mezun olanların öğretmen olma olanağı bulunmamaktadır. Bu bölüme öğretmen olma imkânı sunulmamaktadır.

Tercihçi Yorumu: Asgari ücret ile özel sektörde çalışabilmeyi göze alanların tercih yapabileceği bir bölüm, denilebilir. Ancak zaten herhangi bir alanda işe geren herkes asgari ücretle çalışabilmektedir. Geleceği de netlik gösteren bölümlerden pek sayılmaz. En azından Türkiye şartlarında durum bu şekildedir. Bunun yerine Bilgisayar Programcılığı veya benzer nitelikteki bölümlere yönelmek daha akıllıca olacaktır.