Biyoloji Bölümü, canlıların yeryüzündeki dağılımını, anatomisini, fizyolojisini araştırmak ve bu hususta gerekli eğitimleri vermek amacıyla eğitim-öğretim sunan üniversite bölümüdür. Biyoloji alanında görev yapanların meraklı, gözlemci, sabırlı ve araştırmacı olması gerekir. Sağlık Bakanlığı ve SSK’ya tabi birçok hastane, üniversitelerin tıp fakülteleri, hidrobiyoloji araştırma merkezleri, Tarım, Orman, Çevre ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşlarda, özel birçok firmada, ilaç ve besin endüstrisinde büyük öneme sahip bölümdür ve bu bölüm mezunlarının iş alanları da buralardır.

Biyoloji Bölümünün bir diğer avantajı ise bu bölümden mezunların aynı zamanda Liselerde öğretmenlik yapabilme imkanlarının olmasıdır.

Biyoloji Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Kuramsal ve uygulamalı olarak Botanik, Zooloji, Mikrobiyoloji, Ekoloji gibi çeşitli dersler biyoloji bölümünde okutulmaktadır.

Botanik: Bitkibilim,

Zooloji: Hayvanbilim,

Ekoloji: Çevrebilim,

Mikrobiyoloji: Bakteri-Virüs Bilimi

Hidrobiyoloji: Subilim

İlk yıllarda temel bilimler, genel biyoloji dersleri okutulurken, ikinci ve üçüncü yıllarda ise botanik, zooloji ve hücre bilgisiyle genetik, fizyoloji, anatomi gibi dersler okutulmaktadır.

Biyoloji Bölümü Mezunları Ne İş Yapar, İş ve İstihdam Olanakları

Bütün akademik kadro ve alanlarda akademisyen unvanıyla görev yapabilmekte, sağlık hizmetleri sunan kurum, kuruluş ve firmalardaki laboratuvarlarda, çeşitli tıbbi analizlerin yapıldığı alanlarda görev yapılabilmektedir. Alanında iyi yetişmiş, biyoloji bölümünden başarıyla mezun olmuş bir adayın görev yapabileceği bazı birim, kurum ve istihdam alanları şunlardır;

 • Tıbbi Araştırma ve Destek Üniteleri,
 • Çevre Koruma-Kontrol, Ekolojik Planlama ile alakalı faaliyet alanları,
 • Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar,
 • Biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve firmalar,
 • Hidrobiyoloji ve Su Ürünleri ile alakadar kurum, kuruluşların üretim faaliyetleri,
 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporlarının hazırlanmasıyla sorumlu kuruluşlar,
 • Biyoloji Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin ve Biyoloji Programlarının geliştirilmesiyle ilgili faaliyet gösteren kurum ve firmalar,
 • Milli Park Kuruluşu ve Yaban Hayati Yöneticiliği alanları,
 • Gıda Kontrol Laboratuvarları,
 • Tarım ve Orman Alanında Bilimcilik,
 • Arıtma Tesisleri,
 • Kriminoloji Laboratuvarları,
 • Adli Tıp Laboratuvarları
 • Gümrüklerde yasaklı canlı materyallerin denetlenmesiyle sorumlu birimler,
 • Gürmük Biyoloğu olarak ilgili birimler,
 • Biyomedikal çalışma alanları,
 • Nükleer Tesisler,
 • İlaç ve İlaç Hammaddelerinin yahut kozmetik sanayi ürünlerinin üretim ve kalite kontrol birimleri,
 • Vektör canlıların kontrol birimleri vb.

Biyoloji: Bilinen Fen, Kimya gibi bilim alanlarından farklı olarak canlıların yapılarından ve işlevlerinden ziyade daha çok onların tanımlanmasını, sınıflandırılması gibi konularla ilgilenen bilim dalıdır.

Biyoloji Bölümü: Canlıların ve canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, hayat ve evrimini etkileyen şartlar üzerine araştırmalar yapan ve bu alandaki çeşitli çalışmaları kapsayan bilim dalının temel birimi ve bu alanda çalışacak nitelikli iş gücünün yetiştirildiği üniversite bölümüdür.

Biyoloji Bölümü Mezunlarının Kazandığı Unvan

Biyoloji Bölümü bölümünden başarıyla mezun olanlar, “Biyolog” unvanı kazanırlar.

            Biyoloji Bölümü, ilk olarak 1995 – 1996 yıllarında Eğitim Öğretim hayatında 26 öğrenci ile başlamış, ilerleyen yıllarda gerek öğrenci sayısı, gerek ülke genelindeki bölüm sayısı artış göstermiştir. 2000’li yıllarda ise doruğa ulaşmakla beraber popülerliği artmış, trend üniversite bölümleri arasına girmeyi başarmıştır.

Biyoloji Bölümü, 4 yıllık lisans programı kapsamında eğitim-öğretim vermektedir. Temel vizyonu, eğitim ve araştırma alanlarında üretilmiş olan nitelikli ürünlerle gerek ulusal, gerek uluslararası düzeyde nitelikli bireyler yetiştirmek, uzman kişilerde bir referans noktası oluşturmaktır.

Tercihçi Yorumu: Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde başta olmak üzere, Türkiye’de de son yıllarda büyük önem kazanan AR&GE çalışmaları, girişimciliğin, üretimin, araştırma ve incelemenin de büyük oranda artmasına vesile olmuştur. Arge ve Tasarım unsurlarıyla Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri büyük oranda biyoloji bilimi içerisinde gerçekleşmeye başlamıştır. Birden fazla birim, kuruluş, meslek ve sektörü yakında ektilemesi, istihdam gücünün de artış göstermesini sağlamaktadır. Uzman ve nitelikli işgücüne dünya genelinde ihtiyaç duyulmaktadır. Başarıyla mezun olan hiç bir mezun öğrencisini kolayca işsiz bırakmayacak bir bölümdür.