Sinitik diller arasında yer alan Çince 漢語 , bölge ve dillere göre çeşitli isimlendirmeler alıyor. Yaygın bir coğrafyada konuşulmamasına rağmen dünyanın en fazla insan tarafından Çin’de konuşulan dilidir. Zira Çin, nüfus bakımından dünyanın en kalabalık ülkesidir. Her dil ve kültürde lehçe, şive vb. birkaç farklı nüans ve farklılıklar görülebilmektedir. Fakat Çin dili binlerce ufak dilin tümünü kapsayan isimendirmedir. Tıpkı “Türk Dili” tabirinin Türkiye Türkçesi başta olmak üzere, Kazak, Kırgız, Azeri, Tatar, Nogay, Uygur, Özbek, Türkmen vb. Türk boylarının dillerini kapsadığı gibi, “Çin Dili” tabiri de Çin’de yaşayan toplumların konuştukları binlerce lehçe, şive, ağız ve dili kapsar. Binlerce dilcikten oluşan Çincenin en yaygın kullanılanı “Mandarin” bilinir; 850 Milyon kişi konuşmaktadır.

Çince, dünya dilleri arasında en farklı ve karmaşık yapıya sahip dillerin başında geliyor. Çin, milyonlarca yıllık bir kültürün birleşim ve şekillendiği bölgedir. Kültür, ticaret ve sanatın binlerce yıllık birikim ve etkileşimiyle muazzam bir edebi kaynak oluşturmuştur. Bu yüzden Çin Dili ve Edebiyatı da tarihi ve kültürüyle beraber dünya kültürleri arasında önemlidir.

Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında

Çin ülkesi sınırları içinde anadil olan Çincenin ekseninde oluşturulmuş edebiyat, yazın ve eserleri kapsayan üniversite bölümüdür. Bu alanda çalışmalar yürütmektedir. Bilim kuramları, modern ve çağdaş edebiyatı, eski ve yeni yazılı belgeleri ve klasik eserleri inceler. Çin dilini bilen, Çin edebiyatına hakim ve Çince edebi eserler üretebilen, eserleri de inceleyebilen nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlar.

Bölümün Eğitim Süresi

4 yıl boyunca kapsamlı eğitim verilmektedir. 4 yıllık lisans düzeyinde verilen eğitimde Çince ve Çin edebiyatı kapsamlı olarak işlenir. DİL puan türüne göre tercih edebilirsiniz. Tüm üniversiteler bu puan türüne göre öğrenci kabul ediyor.

Bölüm Dersleri

Bölümde okutulan bazı dersler şunlardır;

  • Çin Dili Dilbilgisi,
  • İm Bilgisi,
  • Fonetik,
  • Okuma ve Yazma,
  • Çin Edebiyatı,
  • Antik Çağ Çin Tarihi,
  • Bilimsel Araştırma Yöntemleri,
  • Çeviri,
  • Çin Edebiyat Eserleri

Çin Dili ve Edebiyatı Mezunları ve İş Olanlanları

Bölüm mezunları “Çin Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması” sahip olur. Çin Edebiyatı üzerine kapsamlı araştırma yapabilecek düzeye sahip olmaları beklenir. Çin kültürü ve diliyle ilgili yürütülen araştırmalarda görev alabilirsiniz.

Çince bilmelerinden dolayı Çincenin kullanıldığı her alanda iş bulabilirsiniz. Çin ile ticari faaliyet yürüten şirketlerde iş bulmanız oldukça kolaydır. Çince öğretilen okul ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirsiniz. MEB’e bağlı okul ve eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilmek için KPSS’den yeterli puan almanız gerekiyor. Ayrıca atanmanız da şarttır.

Akademik anlamda üniversitede kalabilir ve kariyer yapabilirsiniz. Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olduğu için Çin’in dili de yakın zamanda büyük önem kazanacak. Artık ülkemizde de Arapça’dan sonra en önemli diller arasında Çince geliyor. Sizde bu bilgi ve deneyiminizi turizm sektöründe kullanabilirsiniz.

Çağrı merkezi, turizm sektörü, rehberlik, sağlık kuruluşları Çin dili bilen elemana oldukça fazla ihtiyaç duyar. Bu alanlarda iş bulabilirsiniz.