Böbrek hastalarına özel kullanılan diyaliz makinelerinin hastalara uygulanması, kullanılması ve bakımlarının yapılması konusunda görev yapabilecek teknik elemanlar yetiştirmeye yönelik kurulmuş üniversite bölümüdür. “Diyaliz Teknikeri” unvanıyla resmi ve özel birçok sağlık kurumunda hastane ve sağlık ocaklarında çalışma olanağına sahiptirler.

Diyaliz Bölümünün Gayesi: Sürekli böbrek yetmezliği rahatsızlığı yaşayan böbrek hastalarına sağlık hizmeti sunmak üzere hem diyaliz merkezlerinde, hem sağlık kuruluşlarında görev yapabilecek deneyimli teknikerler yetiştirmek temel gayedir.

Diyaliz Nedir?

Kanda bulunan zararlı ve gereksiz birçok madde olabilmektedir. Diyaliz, kandaki bu zararlı ve faydasız, gereksiz maddelerin ayıklanması, arındırılması yöntemine verilen tanımlamadır. Diyaliz işleminin yapıldığı makine ise diyaliz cihazıdır. Diyaliz makinesini hastalara bağlayıp, uygulayan uzman sağlık personeline ise “Diyaliz Teknikeri” denilmektedir.

Diyaliz Bölümünde Okutulan Başlıca Bölümler

Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya ve Psikoloji ile Patoloji dersleri başta olmak üzere Eslenme İlkeleri, Elektrik Elektronik, İç Hastalıkları Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar isimleri ile çeşitli dersler okutulmaktadır. Teorik eğitimle birlikte uygulamalı dersler verilmektedir.

Diyaliz Bölümü Okumak ve Bu Alanda Görev Yapabilmek İçin Gereken Nitelikler

Öncelikle Fen İlimleri ve Bilimleri alanında başarılı ve ilgili olmak önemlidir. İnsanlarda bu alanda başarılı iletişim kurabilmelidir. Hastalara yardım severlikle ilgi gösterebilmeli, sabırlı, hoşgörülü ve dikkatli kimseler olmalıdır.

Diyaliz Bölümü Çalışma Alanları, Unvan ve İşleri

Bu bölümden mezun olanlar “Diyaliz Teknikeri” unvanı kazanarak özel sağlık kuruluşlarının diyaliz ünitelerinde görev yapabilmektedir. Yine aynı unvan dâhilinde kurumsal, resmi ve özel birçok sağlık kuruluşunun ilgili ünitelerinde görev yapabilmektedir. Çalışma alanları geniş ve çokça tercih edilen bölümler arasındadır.

Üniversite Hastaneleri, Resmi Devlet Hastaneleri, Diyaliz Merkezleri, Sağlık Ocakları ve benzer nitelikte sağlık kuruluşlarında çalışma imkânına sahiplerdir.

Diyaliz Teknikerleri, diyaliz birim ve ünitelerinde görev yapabildikleri gibi, aynı zamanda evde hasta bakımı yapabilmekte ve ev ziyaretinde de bulunabilmektedirler. Temel görevleri ise diyaliz makinelerinin çalıştırılması, kontrol ve bakımıdır. Hastaların diyalize alınması, hastaların takip ve bakımı vb. görevleri bulunmaktadır.

KPSS Durumu: KPSS ile düşük puanlı ataması olan bölümdür. 73 – 75 dolayında atama puanları vardır.

Diyaliz Bölümü Mezun Maaşları

Devlet hastanelerinde çalışan Diyaliz Teknikerleri, KPSS ile atama sonucu görevlerini memur statüsüyle yerine getirmekte ve 2017 – 2018 verilerince 1.500 – 2.2000 Türk Lirası arasında maaş almaktadırlar. Bu oran özel sağlık kuruluşlarında daha düşük veya daha yüksek olabilmektedir.

NOT: Diyaliz Bölümüne sınavsız geçiş hakkı kaldırılmıştır.