Sosyal devlet anlayışına göre bireylerin, yaşamakta oldukları toplum içerisinde sağlıklı, kaliteli, uzun ömürlü ve başkalarına bağımlı olmaksızın yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak büyük önem gerektirir. Özürlü bireyler özür türüne, seviyesine bağlı olarak gündelik hayatlarında farklı şekil ve oranlarda birtakım güçlüklerle karşılaşırlar. Bunun için de destek hizmetlerine gereksinim duyarlar. Bu durumda bireysel ihtiyaçların başkalarına muhtaç olunmadan giderilebilmesi özürlü bireylerce zor olacağından bu bireylerin desteklenmesini amaçlayan birtakım önemli kurum ve kuruluşlar açılmıştır. Bu sorumluluk kapsamında en önemli role ise Engelli Bakımı Teknikeri unvanıyla alanında uzman kişiler sahiptir.

Engelli Bakım Teknikerleri, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olarak engelli bakımı alanında en iyi eğitimi almış, alanında bilgi ve beceri sahibi olarak görevine adım atar. Boş vakitlerini üretkenlikle değerlendiren, kaygısız, bakıma muhtaç bireylerin hayata tutunmalarında rehber nitelikli ve etkili kişiler bu bölümün yetiştirdiği uzmanlardır.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümünün Amacı

Bakım hizmetleri kapsamında bakıma muhtaç bireye evde ya da kurumlarda sunulan uzman destek hizmetlerinin sunulması temel amaçtır. Evde ve kurumda bu uzmanlık gerektiren destek hizmetlerinin sunulmasında görev alacak bireylerin en iyi düzeyde yetiştirilip, mesleğe hazırlanması yegâne amaçtır.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Unvan ve Çalışma Alanı

12.09.2012 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu toplantısında incelenmiş, Üniversiteler arası Kurul Başkanlığı görüşü dikkate alınarak 2547 sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca bu bölüm mezunları “Sağlık Teknikeri” unvanını kullanma hakkı kazanmıştır. Genel itibarıyla ise bu bölüm mezunlarına “Engelli Bakımı Teknikeri” unvanı verilir.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun Engelli Bakımı Teknikerleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı birçok resmi ve özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevleri ve temel sağlık hizmeti sunan tıp merkezlerinde göre yapabilmektedir. Poliklinik, hastane, fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri ile farklı kurumların revirleri ve engelli bireylerin özel evleri de çalışma alanları içerisinde yer alır. Bu alanda iş bulmak oldukça kolaydır ve geniş çalışma sahası mevcuttur.

Engelli Bakım Teknikerinin Görevleri

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun Engelli Bakım Teknikerleri genel olarak şu görevlerde ve işlerde yer alırlar;

 • İş planının yapılması,
 • Engellinin alışkanlık ve davranışlarının ortaya çıkarılması,
 • Engelli bireyin iletişimle alakadar sıkıntı ve sorunlarının çözüme kavuşturulması ve bu hususta yardımcı olunması,
 • Kullanılan araç, gereç ve materyallerin bakım ve temizliğinin yapılması,
 • Engelli bireyin özel hekimine konuyla ilgili malumatlarda bulunulması ve yakınlarına da danışmanlık yapılması,
 • İlaç ve malzemelerin temininin yapılması,
 • Engelli bireyin oda düzeninin kontrol edilmesi ve düzenlenmesi,
 • İhtiyaçların sağlanması için gereken malzemelerin bireylere verilmesi (Sürgü, Ördek vb.)
 • Genel vücut bakımlarının yapılması,
 • Sağlıklı elemanların önerdiği egzersiz ve hareketlerin yaptırılması, masaj yapılması,
 • Engelli bireyin yatağının toparlanması, beslenme ihtiyacının giderilmesi ve kendi sağlığını, iş güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alınması vb.

DGS – Sınavsız Geçiş Durumu: Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları, sınavsız geçiş hakkında sahiptir. Ebelik/Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Laborant/Laboratuvar ve Laboratuvar Hizmetleri, Sağlık Teknisyenliği, Veteriner Laboratuvar vb. ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler sınavsız bu bölüme geçiş yapabilmektedir. Ayrıca DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile de mezuniyet sonrası 4 yıllık Lisans bölümlerinden bazılarına geçiş yapabilmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır;

 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,
 • Hemşirelik,
 • Beslenme ve Diyetisyenlik,
 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri,
 • Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi vb.

Staj Durumu: Zorunlu yaz stajı bulunmaktadır ve 30 iş günü sürmektedir. Birçok bölümün aksine staj düzenlemeleri ciddiyetle tertiplenmektedir.