Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü, “Klasik Filoloji Kürsüsü” adıyla ilk kez 1936 yılında M. Kemal ATATÜRK‘ün emri ile kurulmuştur. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde faaliyet göstermiştir.

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı da zaman içerisinde diğer üniversitelerle beraber kurulmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Klasik Çağ Yunan Dili ve Edebiyatı başta olmak üzere Yunan Yarımadası, Ege ve Batı Anadolu coğrafyasını kapsayan antik dönem dil ve edebiyatını kapsar.

Çağdaş uygarlıkların birçoğunun yapı taşlarından biri olan Eski Helen kültürü ve uygarlığını kavrayan, bu alanda uzmanlaşan nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan üniversite bölümüdür.

Bölümün Amacı

Eski Yunan Dil ve Edebiyatına dair çeşitli araştırmalar yapmak ve bu alanda uzman personel yetiştirmek öncelikli amacıdır. Eski Helen kültür ve uygarlı hakkında bilgi edinmek, günümüze aktarım yapmak ve bu doğrultura araştırmalar yapmak faaliyetleri içerisindedir.

Bu bölümün ikinci bir amacı ise dünya üzerindeki birçok uygarlığa ışık tutmuş, zengin tarihi öğelere ve arkeolojik geçmişe sahip olan Antik Yunan ve dönemin medeniyetlerine ait verilerin incelenmesidir. Bu kaynak ve öğelerin araştırılıp karanlık bilginin aydınlığa çıkarılması temel amaçları arasındadır.

Helenler

Bilim, felsefe ve bu kavramların doğduğu önemli toplumların başında Helenler geliyor. Bu bilimdallarının gelişiminde de önemli rol oynamışlardır. Latin yazarlarına ve çoğu modern yazara, edebiyatçıya ilham kaynağı olmuşlardır.

Eğitim Süresi

4 yıllık lisans düzeyinde eğitim verilen bölümlerdendir. 4 yıllık eğitim sonrasında “Eski Yunan Dili Filologu” unvanı kazanır.

Ders İçerikleri, Bölüm Dersleri ve Derslerin İşleyişi

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümünde dersler Eski Helen dili ve alfabesiyle başar. Dilbilgisi ve Sentaks kuralları ile metin dersleri verilip, konular mekiştirilir. Basit düzeyde metin incelemeleri yapılır. Çeviriye oldukça önem verilir.

Edebiyat ve kültür dersleri de ayrıca verilmektedir. Derslerde Homeros Çağı, Bizans Dönemi, Eski Helen Edebiyatı vb. geniş konular işlenir. Edebiyat dersleriyle beraber kültür ve tarih konulu dersler de okutulur.

Ordu, din, bilim, spor ve eğitim gibi birçok konu döneme ait verilerle işlenmektedir. Ayrıca okutulan diğer dersler ise şunlardır;

 • Yunan Filolojisine Giriş,
 • Yunan Dili ve Lehçeleri,
 • Erken ve Klasik Yunan Düşüncesi
 • Eski Helen Dili ve Edebiyatı vb.

Formasyon durumu ise Latin Dili ve Edebiyatı bölümünden alınan dersler ile tamamlanmaktadır.

İş İmkanları ve Çalışma Alanları

Bölüm mezunları üniversitelerin ilgili bölümlerinde Yükseklisans ile akademik kariyer yapabilmektedir.

Bölümden mezun olduğunuzda aşağıdaki alanlarda iş bulabilirsiniz.

 • Üniversiteler,
 • Araştırma Merkezleri,
 • Kütüphaneler,
 • Tercüme Büroları,
 • Turizm ve Gezi Şirketleri,
 • Müzeler,
 • Örenyerleri,
 • Bakanlık ve Elçilikler vb.

Devlete bağlı kurum, kuruluş ve okullarda çalışabilmeniz için ayrıca KPSS’ye girmeniz gerekiyor. Bu sınavdan yeterli atama puanı almanız ve atanabilmeniz gerekli.

Farklı bir bölüm daha ilginizi çekebilir, diye düşünüyorum. Sizin için ayrıca hazırladığımız “Arkeoloji Bölümü” hakkındaki makalemize de göz atabilirsiniz.