Film tasarımı, zamanımızın en önemli ve cezbedici mesleklerinden birisi. Dizi ve Film sektörünün durdurulamaz yükselişi, kuşkusuz arkaplanda onlarca farklı meslekten kişinin görev almasına olanak tanıyor. Film tasarımcılığı ve yazarlık da bunlardan sadece birisi. Öykü yazabiliyor, yazdıklarınızı da senaryolara dönüştürebiliyorsanız bu bölüm tam size göre diyebilirim. Film Tasarımı ve Yazarlık bölümü, üniversitenin akademik anlamda faaliyet gösteren ve alanında uzman yazarlar yetiştirmeyi amaçlayan değerli bölümlerindendir.

Film tasarlamak, yaratıcı yazarlığınızı uzmanca kullanmak bu bölümün temel faaliyet alanıdır. Yaratıcı yazarlık yönünüzün kuvvetli olduğunu düşünüyor ve yazmaya, kurgulamaya ve tasarlamaya ilgi duyuyorsanız mutlaka tercih etmeniz gereken bölüm, bu bölümdür sizin için.

Profesyonel seviyede film, video ve çeşitli TV araçlarında film tasarımı yapabilen yazarlar bu bölümde yetiştirilmektedir. Türk Sinema Tarihi, Fotoğraf ve Kamera Tarihi, Kitle İletişim Araçları ve Kuramları vb. çeşitli konular da ayrıcalıklı olarak bölümde işlenmekte ve okutulmaktadır.

Bu bölüm mezunları, sinema ve dizi sektörüne odaklanmaktadır. Görsel zekanızı yazarlık yeteneğinizi iyi kullanabilmeniz gerekir.

Eğitim Süresi

4 yıllık eğitim verilir ve lisans düzeyindedir. 240 AKTS hakkınızı doldurmanız gerekiyor. Film Tasarımı ve Yazarlık bölümü mezunları, “Film Tasarımcısı ve Yazarı” unvanı kazanır.

Bölüm Dersleri

4 yıllık üniversite eğitim süresince film ve yazarlık konusunda oldukça fazla deneyim ve bilgi birikimi elde edeceksiniz. Film tasarımı, film kültürü ve yazarlık odağında çeşitli dersler okutulmaktadır.

Başlıca okutulan dersler şunlardır;

 • Çağdaş Sinema Tarihi,
 • Sinema Dili,
 • Yönetmenliğe Giriş,
 • Sinema Sosyolojisi,
 • Dünya Sinema Tarihi,
 • Senaryo Yazımına Giriş,
 • Türk Sinema Tarihi,
 • Yabancı Sinema Tarihi,
 • Görüntü Tasarımı,
 • Kurgu Tasarımı,
 • Yönetim Tasarımı,
 • Yapım Tasarımı vb.

İş Olanakları

Bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler sinema ve dizi sektöründe özellikle görev alabilmektedir. Yapımcılık ve yönetmenliğe kadar ilerleyebileceğiniz seçkin görev ve kariyer imkanı bulunuyor.

Senaryo yazarlığı, Kurgucu, Görüntü Yönetmeni, Yapımcı, Yazar, Tasarımcı vb. görevlerle sinema ve dizi sektöründe iş bulabilirsiniz.

Ülkemizde de dünyada da film-sinema ve dizi sektörü oldukça popüler bir hal almış durumdadır. İş bulamama durumunuz yok gibidir. Sürekli canlı kalan bir sektör olduğu için kendinizi de sürekli geliştirmeniz gerekiyor.

Taban Puanları

2020 Taban Puanlarına göre başarı sıralamasına bakacak olursak Dokuz Eylül Üniversitesi üst başarı sırası 72.546 ve taban puan ise 345.666662 oranındadır.

Sözel puan türüne göre yerleştirme yapılıyor.

Devlet kurumlarında da çalışabilirsiniz. Ancak kadrolu görev alabilmeniz KPSS ile mümkündür. KPSS üzerinden yeterli atama puanı alıp, atanmanız gerekiyor. Son zamanlarda bu bölümden KPSS ile pek atama görülmemiştir.

Not: Bazı Film Tasarımcısı ve Yazarı, bağımsız olarak çalışmaktadır.