Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde dört yıl boyunca ileri düzey yiyecek-içecek işletmeciliği, yemek kültürünün tüm incelikleri öğretilmekte ve bu alanda uzman elemanlar yetiştirilmektedir. Teorik ve uygulamalı dersler anlatılmaktadır.

Gastronomi, bir meslekten öte sanat dalı halini almıştır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Amacı

Mutfak kültürünün estetik seviyeye yükseltilmesi, korunması ve geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, aşçı, işletme geliştirmeni vb. meslek dallarında uzman eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yemeğe meraklı kişiler için ideal bölümdür.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Çalışma Alanları

Mezunlar diplomalarını aldıklarında üst düzey mutfak yöneticisi unvanına sahip olurlar ve restoran, kaffe ya da bar gibi işletmelerde kendi işlerini veya farklı işletmecilerin işlerini yapmakla sorumludurlar. Aşçılık haricinde işletmecilik ve formasyon almaları durumunda öğretmenlik yapma hakkına sahiplerdir.

Mevcut çalışma alanları dışında bağımsız veya özel kuruluşlarda gıda, diyet, kalori üzerine yoğunlaşıp, fotoğrafçılık, tarif yazarlığı, gastronomi bloggerlığı, yemek stilistliği gibi işler de yapılabilmektedir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde Okutulan Dersler

Mutfak uygulamaları, beslenme, gıda, sanat ve sosyoloji içeren eşsiz nitelikte dersler bu bölümde okutulmaktadır. Teorik ve uygulamalı eğitimler verilir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Okumak ve Bu Mesleği Yapmak İçin Gereken Özellikler

Yiyecek – içecek sektörüne ilgili olmak ve yetenek sahibi olmak temel şartlardır.

Staj Durumu: 60 iş günü mecburi staj bulunmaktadır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi öğrenci değişim programlarından faydalanma hakkı bulunmaktadır. Ancak DGS ile öğrenci alımı yapmamaktadır.

TS (Türkçe-Sosyal) ile alım yapılmaktadır. Ancak ders içerikleri çoğunlukla kimya, biyoloji gibi temel fen ilimleri üzerinedir. Ayrıca 4 yıllık eğitim sürecinde oldukça sıkı eğitim verilmektedir.

Gastronomi Ne Demektir?

Yabancı dilden Türkçeye girmiş Gastronomi sözcüğü, “Gastro” mide, “Namos” Yasa-Kuram terimlerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Yiyecek-içecek kültürünün sanat ve bilime dönüşmüş haline ise Gastronomi ve Mutfak Sanatları denilmektedir.

Dünya Çapında Kabul Görmüş Türk Şehirleri

Bütün dünya genelinde kabul gören iki Türk şehri Türkiye’de yer almaktadır. Bunlar;

Gaziantep ve Hatay illeridir. Fransa gastronomi alanında en çok bilinen ve ziyaret edilen ülke olmasına karşın, henüz UNESCO tarafından kabul gören şehirler arasına bir tek kent dâhil edememiştir.

Birçok aile ve kimse için Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü okumak, yemek yapmaktan öte bir şey değil, şeklinde düşünülmektedir. Ancak olay ve olgu bunun çok daha ötesindedir. Yemek pişirmekten ziyade gıda ve içecek bilimi ve sanatı denilebilir.