Gazetecilik ve bölümü hakkında detaylı bilgiye geçmeden önce “Gazete” ve “Gazetecilik” üzerine birtakım bilgileri vemem gerekiyor. Konuyu ve üniversite bölümünü çok daha iyi anlamanız açısından faydalı olacağını düşünüyorum.

Temel Kavramlar

Gazete Nedir?

Siyasî, ekonomik, kültürel birçok konuyu ele alan, toplumu ilgilendiren konu ve haberleri, bilgi ve yorumları içeren, kısa aralıklarla yayımlanan basılı materyaldir. Belii boyuta, sınırlı sayfa sayısına ve kendisine özgü kağıda, düzene sahiptir. “Gazete” sözcüğü İtalyanca kökenlidir. Türkçe “Duyunçak, Çağımgaç” şeklind ekarşılıklar türetilse de bu karşılıklar yaygın olarak kullanılmamaktadır.

Gazeteci Kimdir?

Haber ve toplumu ilgilendiren bilgileri tarafsız, dürüst ve etin ilkelere uygun olarak araştıran, belgeleyen, yazıp sunan görevli kişiye Gazeteci diyoruz. Söz konusu gazetecilik sektöründe görevli uzmana verilen unvandır.

Gazetecilik Nedir?

Gazetecilik, gazetecinin yaptığı işi ifade eder. Haber, bilgi, yorumlama vb. toplumu ilgilendiren konuların işlendiği, kısa sürede sunulduğu bilgi aktarım eyleminin bütününe gazetecilik, diyebiliriz. Etik ilkelere bağlı olarak, görev ve sorumluluğu kapsamında tarafsız ve dürüst yapılması gereken meslektir. Hükümetlere, bireylere, oluşum veya vakıflara, herhangi dini veya ideaolojik unsurlara bağlı olmamak gerekir.

Gazetecilik Bölümü Nedir?

Yaşanmış olayları, merak uyandıran konuları ve toplumu ilgilendiren bilgileri araştıran, gazetecilik ilke ve yöntemlerine uygun olarak sunan nitelikli gazetecileri yetiştirmeyi amaçlayan üniversite bölümüdür. Basın sektörüne bağlı olarak görevini icra edecek bireylerin yetiştirilmesinden sorumludur. Ayrıca gazetecilik üzerine de çeşitli akademik ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.

Eğitim Süresi ve Puan Türü

Sözel puan türüne göre öğrenci alımı yapılıyor. Sözel kategoride değerlendirilen üniversite bölümlerindendir. 4 yıllık lisans düzeyinde üniversite bölümü olup, eğitim süresi dört yıldır. Dört yıl boyunca gazetecilik mesleğine dair her konuyu ve bilgiyi bu bölümde öğrenebilirsiniz.

Mezuniyet ve Unvan

Bölümden başarıyla mezun olduğunuzda “Gazeteci” unvanı kazanacaksınız.

Gazetecilik Bölümü Dersleri

İhtiyaç duyabileceğiniz birçok konu bu bölümde ders olarak okutulmaktadır. Özellikle belirtmem gerekirse aşağıdaki derslerden sorumlu olacaksınız.

  • Siyaset,
  • Felsefe,
  • Sosyoloji,
  • Basın Tarihi vb.

Bölümde işlenen dersler genellikle aşağıdaki içerik ve nitelikleri kapsıyor.

  • Gazeteciliğin temel ilkeleri,
  • Haber istihbaratı ve raporlaması,
  • Etik ilkeler,
  • Kitle iletişim kuramları vb.

Bölümde haber nasıl yazılır, sayfa düzenleme, araştırmacılık vb. üzerinde de ayrıca dersler okuyacaksınız.

İş Yapısı ve İş Olanakları

Başta gazeteler ve yayın organları olmak üzere çeşitli alanlarda kolaylıkla iş bulabilirsiniz. Mevcut haberleri, olayları araştıracak, haber haline getirecek ve raporlayacaksınız. Çeşitli röportajlar, makaleler kaleme alma, öykülendirme, fotoğraf çekimi, video yayını vb. işlemler sizin görevinizin en önemli parçaları olacak.

Yazar, editör, fotoğrafçı, kameraman vb. kişilerle yakın ilişki içerisinde çalışacaksınız. İş olanaklarından bahsedecek ve listeleyecek olursak;

  • Muhabirlik: Yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde faaliyet gösteren haber kanallarında, gazete ve dergilerde, web site, televizyon, radyo ve İnternet haber platformlarında çalışabilirsiniz.
  • Haber Analisti: Haberlerin analizini yapmak amacıyla sözleşmeli olarak çeşitli alanlarda çalışabilirsiniz.

Bu alanlara ek olarak çeşitli yayınevlerinde, üniversitelerde vb. de çalışabilirsiniz.

Habercilik alanıyla ilgiliyseniz size “Basın ve Yayın Bölümü, Basım Teknolojileri Bölümü” hakkındaki tercih yazılarımı da okumanızı tavsiye ederim.