İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngilizce okuma, yazma, anlama ve konuşma yeteneklerinin geliştirilmesi, İngiliz edebiyatının farklı dönemleri ele alınmakta, edebi eserler yazıldığı döneme ait siyasi, ekonomik, sosyolojik açıdan yaşam fikir akımları etrafında incelenip, değerlendirilmekte ve bu alanda uzmanlar yetiştirmek üzere kurulmuş 4 yıllık lisans bölümüdür.

TRT, Kültür ve Turizm, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta iş olanağı bulunmaktadır. Pedagoji sertifikasıyla öğretmenlik yapma imkânı da mevcuttur.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek İngilizce ve İngiliz Dil – Edebiyatı alanında uzman, bilgi birikimine sahip öğrenciler yetiştirilmektedir. İngiliz edebiyatına, kültürüne, tarihine ve diline hâkim bireyler yetiştirilmektedir. İngilizce ve İngiliz Edebiyatına ilaveten Almanca, Fransızca, İtalyanca, Japonca, Rusça, Arapça ve İspanyolca dilleriyle sosyal bilimler, psikoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, tiyatro, müzik ve güzel sanatlar gibi bazı konularda ilave dersler verilmektedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

İngiliz Edebiyatına ve Tarihine Giriş, İngilizce Türkçe Çeviri, Kısa Öykü, Romana Giriş, Tiyatroya Giriş, Edebi ve Kültürel Çalışmalar, Makale Yazımı, Modern İngiliz Romanı, Dünya Mitolojisi, Rönesans Edebiyatı, İngiliz Tiyatrosu, Romantik Şiir, Viktorya Dönemi Yazarları ve Şairleri vb. dersler okutulmaktadır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Okumak ve Bu Alanda Çalışmak İçin Gereken Nitelikler

Okumayı, yazmayı, araştırmayı seven, tiyatro, sinema, sanat ve edebiyata ilgili, yabancı dil öğrenme yeteneği olan kimseler için uygun bölümdür.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Çalışma Alanları

Kamu ve özel sektörde iş bulma olanağı olan bölümlerdendir. Reklam, çeviri, ofis yöneticiliği, danışmanlık, sigorta, finans, eğitim, turizm, senaryo yazarlığı, televizyon, bankacılık, radyo yayıncılığı gibi birçok alan ve sektörde iş bulunabilmektedir. Formasyon ile öğretmenlik yapmak mümkündür.

Staj Durumu: Zorunlu staj uygulaması olup, yaz aylarında 20 iş günü staj yapılması gerekmektedir.

Öğrenci Değişim Programları: Öğrenci değişim programlarından Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi programlara katılımın en yüksek olduğu bölümlerden birisidir. En çok Erasmus programı bu bölüm ve Alman Dili ve Edebiyatı bölüm öğrencileri tarafından tercih edilmektedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü diğer bölümlere göre tıpkı Alman Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı gibi zorlu ve özenle, özveriyle çalışma gerektiren bölümlerden birisidir. Evvela İngilizce seviyesinin ilk kademede A1 – A2 olması gerekir. Mezuniyette ise C2 seviye gerekmektedir. İngilizce, bu bölümün çekirdeği ve en önemli unsurudur. Bölümün ayrıca dil öğretim avantajı da bulunur. Bu da dil gerektiren tüm alanlarda çalışma imkanını ayaklar altına serer.

Fakat İngilizcenin artık yaygınlığı ve neredeyse herkesçe bilinirliği, mezunların son dönemde iş bulmalarını zorlaştırmıştır. İkinci bir dilde uzmanlık gerekmektedir. Mesleki alanda ihtiyacın üniversitelerle sınırlı olması, iş olanaklarını düşürmekte, sadece dil üzerine farklı alanlarda çalışma durumu söz konusu olabilmektedir.