Küreselleşme ve yoğun rekabet ortamı işgücü ihtiyacında uzmanlık ve ehli olmayı gerektirmiştir. Bu amaç doğrultusunda ise işletmeler, “doğru işe doğru insanı bulmak” ve aynı zamanda personel işlerini doğru ve verimli yönetebilecek uzmanlara ihtiyaç duymaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, bu alanda uzman personel yetiştirmeye yönelik eğitim- öğretim vermektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü iki yıllık önlisans programı kapsamında değerlendirilmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Eğitim-Geliştirme ve Kariyer Yönetimi ile İnsan Kaynakları Planlaması ve Yetenek Yönetimi dersleri başta olmak üzere, Mülakat Teknikleri, Strateji Yönetimi, İş Değerlendirme ve Ücret Sistemleri, İnsan Kaynaklarında Ölçme ve Değerlendirme, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku gibi temel dersler okutulmaktadır. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Müzakere Teknikleri ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler gibi dersler okutulur.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünde Okumak ve Bu Alanda Görev Yapmak İçin Gereken Nitelikler

İnsan Kaynakları Yönetimi alanında görev yapacak bireylerin insan ilişkilerinin güçlü olması şarttır. İnsanları ve personeli sevmesi, yeniliklere açık olması ve sorumluluk bilincinin tam oturması gerekir. Etik anlayışı yüksek, değişimlere açık, farklılıkları iyi yönetebilen kişiler için ideal mesleklerdendir. Saygın ve güvenilir karaktere sahip, ekip çalışmasına güvenen ve inanan bireyler için ideal meslek ve bölümdür.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Çalışma Alanları

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünden mezun olanlar, Devlet Planlama Teşkilatı ve Devlet İstatistik Enstitüsü başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sendikalarda görev yapabilmektedir. Özel sektörde görev alabilmektedirler. İnsan kaynakları bölümü ve özel danışmanlık kuruluşları çoğunlukla iş sahasının tercih edildiği alanlardandır.

Staj Durumu: 30 iş günü zorunlu staj bulunmaktadır. 3 yarıyılda zorunlu uygulamalı ders mevcuttur.

Öğrenci Değişim Programları: Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi öğrenci değişim programlarından İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü öğrencileri faydalanabilmektedir.

DGS Durumu: İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünden başarıyla mezun olan adaylar Dikey Geçiş Sınavıyla bazı 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmekte, 3. Sınıftan devam ederek lisans mezunu olabilmektedir. DGS ile geçiş yapabilecekleri bazı bölümler şunlardır;

  • Kamu Yönetimi,
  • Siyaset Bilimi,
  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler,
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi vb.

Tercihçi Yorumu: Evvela belirtmek gerekiyor ki, birçok özel sektör firması diğer birçok meslekte olduğu gibi önlisans diplomasıyla meslekte ehli birey aramamakta, farklı lisans diploması olan, deneyimli kişileri işe alabilmektedir. Bu da IK (İnsan kaynakları) departmanlarında bölüm dışı birçok lisans mezunu görmek veya farklı önlisans programından mezun ama bu alanda deneyim kazanmış kişi görmek olasıdır. KPSS ataması olanaksız, iş sahası geniş olsa da zorlu bir süreç gerektirmektedir. Bu nedenle bir kez daha tercih etmeden önce düşünmenizi öneririz.