Laborant ve Veterinerlik Bölümü, 2 yıllık önlisans programı olarak veteriner kliniklerde veteriner hekimlerine yardımcı olma mahiyetinde görev yapacak ehli personel yetiştirme bölümüdür. Oldukça zor derslerin okutulduğu bölümler arasındadır. Sayısal alandaki yetenek ve başarılar doğrudan bölüm derslerini etkileyebilmektedir. Ayrıca 40 iş günü zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır. Örgün okuma olanağı olmayanlar için açık öğretim önlisans programı olarak da okumak mümkündür.

Laborant ve Veterinerlik Bölümü İş Olanakları ve Çalışma Alanları

Geniş iş olanağı bulunan bölümlerdendir. Resmi devlet kurumlarında KPSS ile atama usulü görev almak mümkündür. Özel kurum ve kuruluşlarda da kolaylıkla iş bulunabilmektedir. Genellikle çalışma alanları şunlardır;

 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına tabi birim ve ilgili üniteler,
 • Veterinerlik klinikleri,
 • Kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan çiftlik ve kurumlar, tesisler,
 • Pet ve süt hayvancılığı işi yapan firmalar,
 • İlaç, aşı, serum, sağlık araçları ve gereçleri üreten fabrika ve firmalar,
 • Hayvan hastane ve sağlık merkezleri,
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı enstitü ve merkezler,
 • Yem üretimi yapan fabrikalar,
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına tabi suni tohumlama yapan firma, kurum ve işletmeler,
 • Gıda ve yem kalite laboratuvarları,
 • Hayvancılık danışmanlık ofis ve büroları,
 • Gıda üretim tesisleri,
 • Yem katkı maddesi üreten ve pazarlamasını yapan firmalar,
 • İlaç deposu bölümleri,
 • Hayvansal ürün üreten, işleyen firmalar vb.

Laborant ve Veterinerlik Bölümü İşleri

Görev yapılan kurum ve kuruluşa göre iş alanı ve türü değişiklik göstermektedir. Genellikle yapılan iş ve işlemler şunlardır;

 • Veteriner hekimin gözetimi ve denetimi altında koruyucu aşıların yapılması,
 • Hayvanların muayenesi ve veteriner hekimlere yardım edilmesi,
 • Hayvanların bakım ve pansumanlarının yapılması,
 • Gıda işletmelerinde sorumlu yöneticilik yapılması,
 • Türlü hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi ve hayvanların hastalıklara karşı korunması,
 • Hastalık taramasının yapılıp, raporların tutulması ve gerektiğinde yetkililere bildirimlerin yapılması,
 • Hastalıklara karşı sağlık tedbirlerinin alınması,
 • Hayvanların doğru ve uygun şartlarda çiftleştirilmesinde, tohum tekniklerinde etkin rol alınması vb.

Laborant ve Veterinerlik Bölümü Maaşları

2018 verilerince 3200 TL dolayında maaş söz konusudur. Fakat bu oran devlete bağlı kurumlarda geçerli olup, özel sektörlerde oldukça düşüktür.

KPSS – Atama Durumu: 83 puan ile atanmış mezunlar 2018’de tarihe geçmiştir. Genellikle KPSS Laborant ve Veterinerlik Bölümü atamaları 80 – 90 arası seyretmektedir.

DGS Durumu: Laborant ve Veterinerlik Bölümünden DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile 4 yıllık Lisans bölümlerinden bazılarına göre iş yapabilmekte ve 3. Sınıftan devam edebilmektedir. Tercih edilebilir bazı bölümler şunlardır;

 • Biyoloji,
 • Hayvansal Üretim,
 • Tarımsal Biyoteknoloji,
 • Zootekni,
 • Veteriner Fakültesi.

Tercihci Yorumu: Laborant ve Veterinerlik Bölümü okuyacak ve bu alanda mesleki görevini yerine getireceklerin evvela hayvan sevgisine sahip olması gerekir. Diğer iki yıllık bölümlere bakıldığında içlerinde en kolay iş bulunabilen bölümlerindendir.