Bilindiği üzere yaşayan organizmaların (herhangi bir canlı varlık) yapı, işlev ve aralarındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalına biyoloji denilmektedir. Moleküllere indirgendiğinde ise moleküler biyoloji ortaya çıkar. Moleküler Biyoloji ve Genetik, matematik, fizik ve kimya ile beraber biyoloji, laboratuvar ve teknikleri ile bilimsel yöntemler gibi ders içerik ve konularını kapsamaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün Amacı: Genetik ve biyoteknoloji alanlarında araştırma yapmak, eğitim vermek ve uzman personel yetiştirmek temel amaçlarındandır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü içerisinde biyoloji, kimya, matematik ve bilgisayar gibi temel derslerle beraber elektrik ve manyetizma, mikrobiyoloji ve fizyoloji dersleri okutulmaktadır. Gen moleküler biyolojisi, gen mühendisliği uygulamaları dersleri de okutulmaktadır.

Staj ve Projesi: Staj ve Bitirme projesi yapılmaktadır. 3. Sınıfın sonunda 6 hafta boyunca ulusal ya da uluslararası üniversitelerde yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunu Unvan ve İşleri

Bu bölüm mezunları, programdan sonra “biyolog” unvanı kazanmaktadır. Hastane, sağlık koruma enstitüleri, ıslahevleri ve ilaç endüstrileri biyologlar için ideal çalışma alanlarıdır. Ayrıca laboratuarlarda hücrelerin incelenmesi, genetik yapının özümsenmesi ve iyileştirilmesi gibi özel konularda çalışmalar yürütürler.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Çalışma Alanları

Üniversitelerin fen, tıp, ziraat, eczacılık, veterinerlik gibi akademik kadrolarında öğretim görevlisi olarak çalışma alanları mevcuttur. TÜBİTAK ve benzeri resmi kurumlarla ilaç endüstrisinde araştırmacı olarak çalışma imkânı vardır. Farklı sağlık kuruluşlarına ait laboratuarlarda görevli veya yönetici statüsüyle göre yapılabilmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün asli hedefleri arasında uluslararası düzeyde bilim adamı yetiştirmek ve öğrencilerini bu amaç doğrultusunda gelişim ve çalışmalar yürütecek birer birey olarak yetiştirmek yer almaktadır.

Kredi Durumu: AKTS-ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)’ye uygun biçimde 240 kredidir.

Ayrıcalıklar: DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile öğrenci alımı yapılabilmektedir. Psikoloji ve Sağlık Yönetimi bölümlerinde çift anadal, yandal yapma olanağı mevcut olup, ilaveten Farabi, Mevlana ve Erasmus gibi öğrenci değişim programlarına katılım hakkı bulunmaktadır. Bu bölüm tercihi için ÖSYM tarafından belirlenmiş sınava girmek ve yeterli atılıp puanı almak kâfidir. Bunun haricinde özel bir koşul bulunmamaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Okumak ve Bu Alanda Çalışmak İçin Gereken Nitelikler

İyi fen ve matematik bilgisine sahip olmak büyük önem teşkil etmektedir. Bilimsel araştırma yapmayı seven, sabırlı ve çabuk kavrayabilen bireylere ideal alandır. Açık fikirli, meraklı ve yaratıcı kişiler için uygundur. Yeni teknolojiyle barışık olmak, başkalarına yardımı seven ve işbirliği yapabilen, etik değerlere saygılı, araştırmacı karakteristik özelliğe sahip kişilerce tercih edilmelidir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Birçok ülke, dünya ve insanlık için büyük öneme sahip alanlardan ve mesleki zümrelerdendir. Sağlık, tüm insanlık ve canlılarla beraber dünya için önem teşkil eder. Buna ilaveten teknoloji, bilim ve gelişimle beraber yeni buluşlar, yaratıcı fikirler ve yeni sağlık atılımları çok daha büyük önem arz etmektedir ki, bu nedenle bu işlemin öbeğinde bulunan biyologlar da toplumsal ve insanî olarak kıymetli bir görevi yerine getiren bireylerdir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih edecek öğrencilerin İngilizce, Latince dil bilgisine ve tıp ilmine de ek olarak hâkim olması başarılı bir biyolog olma yolunda atacağı büyük bir adımdır.