Okul Öncesi Öğretmenliği, çocuklara bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan sağlıklı, zinde gelişim sağlamak amacıyla gereken eğitimi veren kutsal öğretmenlik mesleklerinden birisidir. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, günümüz eğitim öğretim sisteminin en önemli kurumlarından olan Üniversitelerde çocuklara yönelik gelişim ve yetiştirme programları sunan öğretmenlerin yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş eğitim – öğretim birimleridir.

Okul Öncesi Öğretmeni Kimdir?

İlköğretim evresine gelen çocukların eğitim ve öğretimleriyle ilgilenen öğretmenlere okul öncesi öğretmeni denilmektedir. Okul öncesi öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafınca onaylı özel eğitim kurumları ve devlet okullarında çalışarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Okul Öncesi Öğretmeni Görevleri

İlköğretim evresindeki çocukların; sosyo-kültürel, zekâ ve duygusallık açısından gelişimine katkı sağlamak, ilk eğitim evresinde çocukların ihtiyaçlarına karşılık eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulunmak yegâne görev ve sorumluluklarıdır okul öncesi öğretmenlerinin. Temelde sıralanacak olursa;

 • Eğitim sürecinin planlanması,
 • Eğitime uygun ortamın hazırlanması,
 • Çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun materyallerin belirlenmesi ve kullanılması,
 • Özbakım gibi temel eğitimlerin verilmesi,
 • Çocukların birbirleriyle olan iletişim ve etkileşiminin takibi,
 • Çocuklara araştırma ve keşfetme gibi alışkanlıklar kazandırılması,
 • Çocuk gelişiminin takibi ve davranışlarının gözlemlenmesi, gerektiği durumlarda velilerle iletişim halinde çözümler üretmesi,
 • Velilerde ev içi yaşama dair bilgiler edinmesi,
 • Dünya geneli uygulanmış farklı yöntemlerin takip edilmesi,
 • Çocukların psikolojik sorunlarına yardımcı olması,
 • Tuvalet, giyinme ve gündelik yaşantıya ilişkin ihtiyaçlarında olumlu alışkanlıklar edinmesine yardımcı olması önemli görevleri arasındadır.

## Okul Öncesi Öğretmeni olabilmek için Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programından mezun olmak gerekmektedir.

Okul Öncesi Öğretmenlerince Kullanılan Eğitim Materyalleri

Boyama ve eğitici kitaplar, defterler; öykü ve masallar, eğitici (lego) oyuncaklar ve seramik malzemeleri, kâğıtlarla kartonlar, resim defterleri, el işi kâğıtları, test kitapları ve zekâ geliştirici kitaplar, top, balon, kavram geliştirici oyuncak ve materyaller, müzik – Enstrümantal materyallerle televizyon ve video vb.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çalışma Ortam ve Koşulları

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden mezun öğretmenliğe başlayan kişiler, oyun odası, bahçe gibi alanlarda çalışmalarını yürütmektedir. Çoğunlukla ayakta görevini yerine getirmektedir. Çalışma alanları gürültülü ve tozludur.

Okul Öncesi Öğretmenliği Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Okul Öncesi Öğretmenliği 4 yıllık Lisans mezunu adaylar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Liseleri ile İlköğretim Okulları başta olmak üzere resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anasınıfı veya anaokulu, çocuk kulüpleri gibi eğitim alanlarında görev yapabilmektedir.

Ayrıca kişi, kendi özel eğitim kurumunu da açabilmektedir. Okul öncesi öğretmeni olabilmek için Üniversitelerin Anaokulu Öğretmenliği Bölümü, Çocuk Gelişim ve Eğitim Bölümü veya Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği bölümlerinden birinden mezun olma şartı bulunur.

Okul Öncesi Öğretmenliği Üniversite Bölümü

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavından yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı alınması gerekmektedir. Anaokulu Öğretmenliği ve Çocuk Gelişim ve Eğitim Öğretmenliği gibi bölümler içinse yeteri oranda Sözel (SÖZ) puanı gerekmektedir.

Not: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunları, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı veya Pedagojik Formasyon Programını başarıyla tamamlaması koşuluyla bu sektörde öğretmen olma hakkı kazanabilmektedir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Süre ve İçeriği

Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Bu eğitim süresince;

 • Çocuk Gelişimi Psikolojisi,
 • Çocuk Anatomisi ve Biyolojisi,

Plan Yapma ve Uygulama gibi gerekli eğitimler verilmektedir. Müzik, oyun konularıyla beraber drama hakkında da bilgiler verilmektedir. Ayrıca özürlü çocukların özellik ve uyum eğitimleri, insan ilişkileri ile psikolojisi, kurum yönetimi gibi önemli dersler de verilmektedir. Diğer ders ve içerikleri ise çocuk sağlığı, ilkyardım, öğretim teknikleri vb. konu ve kavramsal uygulamalı derslerdir.

Ücret, Kazanç ve Burs

ÖSYM tercihlerinde Öğretmenlik Programını ilk 5 sırada tercih eden ve bu bölüme yerleşebilen adaylar, belli koşullar dâhilinde MEB tarafından burs alabilmektedir. Bunun da ötesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından da sunulan Burs veya Kredi olanakları mevcuttur.

Eğitimin akabinde mezun kişiler, meslek dersi öğretmeni olarak görev alır, 9. Derecenin 1. Kademesinden görevlerini yerine getirmeye başlarlar. İlaveten belirtilmelidir ki, her yıl bütün öğretmenlere yılbaşında eğitim-öğretim tazminatı verilmektedir.

Okul Öncesi Öğretmenliği İlerleme Aşamaları

Üniversite Lisansüstü eğitimlerden hemen sonra Araştırma Görevlisi, Doçent ve Profesör unvanlarıyla kariyer ilerlemesi mümkündür. MEB bünyesinde müfettiş olabilme olanakları da mevcuttur.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, birçok Üniversitede ücretli, ücretsiz, bursu, örgün, ikinci öğretim veya %75 bursu olarak farklı şekillerde mevcuttur.