Şehir ve Bölge Planlama bölümü, biz insanların yaşadıkları şehir ve bölgelerdeki yerleşim yerlerini planlayacak uzman personel yetiştirmeyi amaçlayan üniversite bölümüdür.

Vakit geçtikçe insan nüfusu da hızla artış gösteriyor. Yaşadığımız bölgeler de buna bağlı olarak genişliyor ve gelişiyor. Dolayıısyla yeni yerleşim yerleri, bina ve konutlar gerekiyor. Şehir ve Bölge Planlama Uzmanları bu yapıların nasıl yapılması gerektiğini göz önünde bulundurarak öncesinde ve sonrasında çeşitli çalışmalar yürüyor.

Ekonomik ve coğrafi şartlar dikkate alınarak daha estetik ve verimli şehirleşmeyi sağlamak amacıyla görevlerini yürüyorlar. Şehirlerin gelişim, yayılım ve değişim süreçlerinde önemli role sahiplerdir.

Eğitim Süresi

Lisans düzeyinde eğitim verilen üniversite bölümüdür. Eğitim süresi dört yıldır. Mezun olmak için 240 AKTS hakkınızı doldurmanız gerekiyor.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dersleri

Planlama ve modelleme ilgi duyuyorsanız bu bölümü tercih etmenenizi tavsiye ederim. Tercih etmeniz durumunda aşağıdaki derslerden sorumlu olacaksınız.

  • Şehirleşme ve Şehir Planlama,
  • Mimari Tasarıma Giriş,
  • Şehircilik Tarihi,
  • Plancılar İçin İstatistiksel Yöntemler,
  • Plancılar ve Tasarımcılar İçin Ekonomi,
  • Coğrafi Bilgi Sistemlerine Girişi,
  • Çevresel Konular ve Planlama,
  • Şehirlerde Ulaşım Planlaması,
  • Planlamanın Yasal ve İdari Yönleri,
  • Şehir Altyapı Sistemleri vb.

Mezun olduktan sonra “Şehir ve Bölge Planlamacısı” unvanı ile görevinizi icra edebilirsiniz.

İş Olanakları

Bu bölümden mezun olduktan sonra birçok alanda çalışabilirsiniz. Bakanlıklar da ve ayrıca Kentsel dönüşüm üzerine faaliyet gösteren ofis ve kurumlarda çalışabilirsiniz.

Planlamaya ilgi duyuyorsanız size ayrıca “Peyzaj Mimarlığı” bölümü hakkındaki tercih yazımı okumanızı da tavsiye ederim.