Sınıf öğretmenleri, eğitim kurumlarında öğrencilere okuma-yazma ve temel vatandaşlık ilkeleri başta olmak üzere, matematik, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sanat ve benzeri konulara yönelik dersler veren eğitimcidir.

Sınıf Öğretmenliği Bölümü, mesleki olarak temel bilgi ve becerilerin, yeteneklerin kazandırılmasına yönelik eğitimler verilen, vatandaşlık ilkelerine uyumlu nesiller yetiştirebilecek öğretmenler yetiştirilen üniversite bölümlerinden birisidir.

Sınıf Öğretmenliği Bölümünün Amacı: Yeni nesiller yetiştirecek olan Sınıf Öğretmenlerine bilgi, beceri, yetenek ve deneyim kazandırmak, alanlarındaki gelişmeleri yakında izleyen ve zamanı etkin kullanabilen öğretmenler yetiştirmek, yaşam boyunca öğrenmenin bilincinde olarak insanlığa, topluma ve doğaya duyarlı eğitimciler yetiştirmektir.

Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Okutulan Dersler

Zorlu olarak alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama dersleri bu bölümde okutulmaktadır. Dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Okul deneyimi için öğrenciler ilkokullarda bir dönem boyunca zorunlu staj görmek zorundadırlar. Haftada bir gün devam ettikleri ya da daha çok gözlem odaklı dersler görmektedirler.

Öğretmenlik Uygulaması dersi, öğretmen adaylarının 4. Sınıf süresince (7. 8. Döneme tekabül eder) haftalık bir gün katılıp ders anlattıkları derstir ve öğretmenlik deneyimi yaşamalarına olanak tanınan ders içeriğine sahiptir.

Sınıf Öğretmenliği Bölümü Okumak İçin Gerekli Nitelikler

Çocukları seven, okuma alışkanlığı ve zevklerine sahip, öğrenmeyi ve öğretmeyi seven, bu halden zevk alan kişiler için ideal bölümdür. Etkili iletişim kurabilmek, yaratıcılık önemli etkilere sahiptir.

Unvan: Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunları lisans diplomalarını aldıklarında “Sınıf Öğretmeni” olarak unvan alırlar.

Sınıf Öğretmenliği Bölümü Çalışma Alanları

Mezun öğretmenler, devlet veya özel eğitim kurum ve kuruluşlarında eğitimci olarak görev yapabilmektedir.

Sınıf Öğretmeninin Görevleri: MEB bünyesinde görev yapmakta olup, öğrencilere ne tür bilgi, beceri ve tutum – davranış kazandıracakları, hangi usul ve yöntemlerle sunacakları MEB tarafından onaylı öğretim programları ve mevzuatlarınca belirlenmiştir. Bu program dâhilinde sınıf öğretmenlerinin temel görevleri şunlardır;

  • Eğitim verilen sınıf düzenine uygun yıllık, aylık, haftalık, günlük çalışma planlarının hazırlanması,
  • Kendisine tanınan ve ayrılan ders saatlerinde bu plana dâhil edilecek öğrencilere temel vatandaşlık davranışları kazandırılması,
  • Öğrenci başarısının değerlendirilmesi ve artırıcı önlemlerin alınması,
  • Öğrenci gelişimlerinin takip ve izlenmesi, çözümler sunulması,
  • Eğitim konulu sorunların ve gelişmelerin izlenip, öğretim programına yansıtılması konusunda gerekli işlemlerin yapılması ve yetkililerin bilgilendirilmesi,
  • Nöbetçilik günlerinde okul düzeninin ve disiplininin sağlanması,
  • Öğrenci velileriyle yakın temasta olup, işbirliği ile eğitimin yürütülmesi.

Kullanılan Materyal, Malzeme ve Aletler: Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planlarıyla birlikte not defterleri, yoklama defteri temel materyaller olup, ders kitapları, ders araç ve gereçleri sınıf içerisinde kullanılmak üzere Sınıf Öğretmenlerinin kullandığı araç gereç ve malzemelerdir.

Ayrıcalıklar: Sınıf Öğretmenliği Bölüm öğrencileri, Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi öğrenci değişim programlarına katılabilmektedir. DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile öğrenci alımı yapılmamaktadır.

Sınıf Öğretmenliği Çalışma Alanları, Ortam ve Koşullarıyla İş Olanakları

Sınıf öğretmenleri sınıfta genellikle ayakta görevlerini yürütmektedir. Çalışma alanı kuşkusuz biraz tozlu ve gürültülüdür. Sınıf Öğretmenliği Bölümünü başarıyla bitiren öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında, yatılı ilköğretim bölge okullarında atamayla görev yapabilmektedir. Özel kurum ve okullarda da görev yapabilmektedirler.

Puan Türü: ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda yeterli oranda EA Eşit Ağırlık puanı alınması gerekmektedir.

Süre ve Kredi-Burs Durumu: 4 yıl süresince eğitim verilmektedir. Tercihlerini ilk 5’te sınıf öğretmenliği yapanlar MEB tarafından burs almaya hak kazanmaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından da kredi ve burs alma hakkında sahiplerdir.

Son yıllarda atama durumu oldukça iyi düzeyde seyreden bölümlerdendir.