Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü, Laboratuvar ve kliniklerde çalışan sağlık elemanlarının alanında uzman biçimde yetiştirildiği, bu hususta teorik ve uygulamalı derslerin okutulduğu üniversite bölümlerindendir. Kendini biyoloji, fizik, kimya ve insan bilimlerinde iyi düzeyde yetiştirmiş kişilere ideal bölümlerindendir. Bu bölüm mezunlarının büyük bir kısmı devlet hastaneleriyle özel hastanelerin ilgili bölümlerinde görev yapmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Temel Gayesi: Hastane, Laboratuvar, Klinik ve benzer alanlarda gereksinim neticesinde kullanılan teknolojik cihazların çalıştırılmasını, işlenip kullanılmasını sağlayabilen; sağlık kurum ve kuruluşlarında farklı tahlillerin yapılmasını sağlayabilen nitelikli sağlık personeli yetiştirmek ve ilaveten de belli özel tahlillere destek olmaktır.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünde Okutulmakta Olan Başlıca Dersler

Bölümün ilk yılında psikoloji, biyoloji, fizik ve anatomi ile beraber parazitoloji, entomoloji ve mikrobiyoloji derslerine ilaveten kimya gibi mühim dersler okutulmaktadır. Bu bilim derslerine ilave olarak ikinci yılda ise patoloji, genetik, biyofizik, biyokimya, radyoloji ve histoloji gibi mesleki dersler öğretilmekte, temel tıp dersleri ve konularında öğrenciler eğitilmektedir. Mikrobiyoloji, parazitoloji, kemotoloji, nükleer tıp ve biyokimya ile beraber radyoloji, patoloji dallarında da öğrencilere staj olanağı sunulur.

Bu bölüm öğrencileri aynı zamanda Temel İngilizce, Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılapları derslerini de kredisiz almaktadır.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Okumak ve Bu Alanda Çalışmak İçin Gereken Özellikler

Bu bölüm ve programa dâhil olmak öğrencilerin muhakkak biyoloji, fizik ve kimya alanlarına ilgisi, yeteneği ve müdahil olabilme yetisinin olması gerekmektedir. Kapalı alanlarda çalışabilmeli, dikkatli ve sorumluluk sahibi olması gerekmektedir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Mezunlarının Unvan ve Görevleri

Bu bölümden mezun olanlar, “Tıp Laboratuvarı Teknikeri” unvanı kazanır. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü mezunu Tıp Laboratuvarı Teknikerleri, laboratuarlarda, kliniklerde ve hastanelerin ilgili ünitelerinde bilim dallarında uzman gözetimi ve yönetimi dâhilinde tekniklere uygun olarak testler, analiz ve çözümlemeler yapmaktadırlar.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Çalışma Alanları

Bu bölüm mezunları sağlık ocakları ve devlet hastaneleri başta olmak üzere üniversite hastanelerinde, özel klinik ve laboratuvarlarda görev yapmaktadır. Ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı teşkilatlarında da görev yapabilmektedirler. Türkiye sağlık ve toplum şartları göz önünde bulundurulduğunda bu alanda çalışabilecek uzman personele büyük oranda ihtiyaç vardır.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünde okuyabilmek için ÖSYM tarafından belirlenen sınavda sayısal alanından yeterli puanın alınması gerekmektedir.

DGS Durumu: Dikey Geçiş Sınavı ile bu bölümden diğer bazı eş değer programlara geçiş yapılabilmektedir. Hemşirelik, Biyoloji, Biyoteknoloji,  Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik [1]gibi böümlere geçiş yapılabilmektedir.

https://www.universiterehberi.org/2017/08/tbbi-laboratuvar-teknikleri-bolumu.html

KPSS Durumu: Kamu Personeli Seçme Sınavından devletin ilgili birim ve kurumlarına atanabilmek için 80 üzeri puan alınması gerekmektedir. Bu sınavla ataması yapılan görevliler memur statüsüyle görev yapmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Mezunlarının Maaşları

2017 verilerine göre bu bölüm mezunları ortalama 2500 ila 2600 arasında maaşla göreve gelmektedir. Bu oran görev yeri ve birimine göre değişiklik gösterebilmektedir.


[1] Site: Universiterehberi.org, Erişim: 25.01.2019