Türk Halk Bilimi Bölümü, Türk ulusunun tarihinde ezelden bu yana varlığını korumuş, yer edinmiş halk müziği, oyunları, edebiyat ve el sanatları başta olmak üzere gelenek, görenek, inanç ve çeşitli kültürel öğelerin derinlemesine incelendiği üniversite bölümüdür.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbırs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere Türkî Cumhuriyetler ve diğer kültürel bağı bulunan topluluklar ile ilgili folklorik eser ve malzemeler, bilimsel olarak bu bölümde araştırılmaktadır. Bu tarz malzeme ve eserlerin bilimsel yöntemlerle incelenip yorumlandığı kıymetli üniversite bölümlerinin başında gelir.

Eğitim Süresi

Türk Folkloru bölümü 4 yıllık lisans düzeyinde üniversite bölümüdür. 8 yarı yıllık eğitim süresinde öğrencilerden yeterli AKTS almaları beklenir. Sözel puan türüne göre öğrenci alımı yapılmaktadır.

Bölüm Dersleri

 • Halk Bilimi Tarihi,
 • Kültürel Antropoloji,
 • Osmanlı Türkçesi,
 • Türk Dili ve Kompozisyon,
 • Kültür Ekonomisi ve Yönetimi,
 • Türk Kültür Coğrafyası,
 • Halk Bilimi ve Sosyoloji,
 • Türk Kültür Tarihi,
 • Gelenek Görenek ve Halk İnançları,
 • Türk Halk Edebiyatı,
 • Halk Bilimi Kuram ve Yöntemleri,
 • Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı,
 • Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı,
 • Festivaller ve Şölenler,
 • Halk Bilimi Medya İlişkisi,
 • Halk Dansları

Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler “Türk Halk Bilimi Lisans Diploması” almaya hak kazanır. “Türk Halk Bilimcisi” unvanı elde eder.

İş İmkanları

Bu bölümden başarıyla mezun olmanız durumunda birçok alanda iş bulma olanağına sahip olabilirsiniz. Başlıca görev yapabileceğiniz alan ve oluşumlar şunlardır;

 • Müzeler,
 • Halk Bilim Merkezleri ve Müzeleri,
 • Belediyeler ve Belediyelere Bağlı Kültür Birimleri,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 • Basın ve Yayın Kuruluşları,
 • Organizasyon Şirketleri,
 • Eğitim Kurumları ve Okullar,
 • Medya Odaklı Şirketler vb.

Devlet kamu kurum ve kuruluşlarında ne yazık ki KPSS şartı bulunmaktadır. KPSS’den yeterli atama puanı almadan ve atanamadan devlet kurumlarında görev yapamazsınız.

Kültürümüz, tarih ve edebiyat alanında özgünleşmiş ve muazzam bir yapı kazanmıştır. Folklor bazında ise Türk Folkloru dünya kültürleri için önemli bir mirastır. Bu üniversite bölümü de kültürümüz ve uygarlığımızın ilelebet muhafaza edilebilmesi bakımından büyük önem ve kıymet taşımaktadır. Kuşkusuz bu bölüm çalışanları ve öğrencileri de geleceğimizin kültürel temsilcileri ve koruyucuları sayılacaktır.