İnsan zihni kainatta yaratılmış ve henüz birçok yönü, özelliği keşfedilememiş en kıymetli şeydir. Problem çözme ve karar verme yetekenleri oldukça gelişmiştir. Yapay zeka teknolojisi de bu insan zihnini taklit etmeye yönelik bilgisayar ve makinelerin kullanıldığı bilim türüdür.

Uluslararası statüde yapay zeka için “AI” (Artificial Intelligence) kısaltması kullanılır. Birden fazla tanım vardır. Fakat 2004 IBM makalesindeki tanım şu şekildedir: “Özellikle akıllı bilgisayar programları olmak üzere akıllı makineler yapma bilimi ve mühendisliğidir. İnsan zekasını anlamak için bilgisayar kullanma göreviyle alakalıdır; ancak yapay zeka, kendini biyolojik olarak gözlemlenebilir yöntemlerle sınırlamaz.” 1

Sohbet robotları, sanal asistanlar, akıllı asistan ve zamanlayıcılar, kullanıcı odaklı makineler, öneri motorları, arama motorları ve daha birçok yapı – teknoloji bu alanın birer parçasıdır.

Yapay Zeka Mühendisi ve Mühendisliği Nedir?

Yapay Zeka mühendisi, makinelerin insan beyni gibi çalışmasını sağlayan, bunun için makine öğrenme algoritmaları tasarlayan, programlayan kişidir. Makineleri belli bir algoritma, mantık, sistemde çalışmasını sağlayan ve bu amaçta harekete geçiren bu bireyler yazılım sektöründe iş bulabilirler.

Ek olarak yapay zekanın yükselişi ile gelecekte sağlık, üretim vb. hizmet sektörlerinin bir çoğunda bu mesleğe ihtiyaç duyulacaktır.

Görev ve Sorumluluklar

Yapay Zeka mühendisleri insan davranışlarını, problem çözme, karar verme süreçlerini inceler ve analiz yaparlar. Daha sonra bu incelemeleri ve analizleri makinelere uyarlıyorlar. Bir kaç görevi vardır:

 • Veri mühendisleri, işletme yöneticileri ve uzmanlar arasında kombinasyon sağlamak,
 • Veri biliminin kullandığı altyapıyı sistemini otomatik bir düzene kurmak,
 • Makine öğrenme modüllerini diğer uygulayıcıların kolaylıkla kullanabilir hale getirmesi,
 • Modelleri test etmek ve derlemek,
 • Makine öğrenme sürecini daha faydalı hale getirmek için sürecin otomatik bir hal almasını sağlamaktır.

Gerekenler

Yapay Zeka Mühendisi olmak için ilgili mühendislik bölümünden mezun olmak çok önemli bir etkendir. Ek olarak Yazılım ve Bilgisayar mühendisliği mezunu olup bu mesleği yürütebilirsiniz. Sadece yapay zeka alanında biraz daha fazla bilgiye sahip olmazlısınız.

Yapay Zeka Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitimlerden Geçmek Gereklidir?

Alanından mezun olmadıysanız üniversiteden mezun olup bazı yazılım ile ilgili alanlardan sertifika alabilirsiniz. Akabinde yapay zeka konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Katılmasınız gereken bazı eğitimler;

 • Makine öğrenme algoritması,
 • Yazılım üretim döngüsü,
 • Veri girişi kurulumları,
 • Veri madenciliği vb. konulardır.,

Şirketlerde Yapay Zeka

Günümüzde birçok şirketin en fazla yatırım yaptığı sektör bilişim ve teknoloji odaklıdır. Bu maksatla suni zeka da diyebileceğimiz bu teknolojiyi güvenlik ve üretim başta olmak üzere her alanda özellikle kullanır. Sıralayacak ve yüzde oranına göre değer verecek olursak, şirketlerin büyük çoğunluğu bu teknolojisi şu maksatla kullanmaktadır;

 • Güvenlik açıklarını bulma, önleme ve ortadan kaldırma (%44)
 • Üretimi artırma, üretim yöntemi çalışmalarını da azaltma (%34)
 • Onaylı satıcıların kullanımlarını ve şirket içi uyumu ölçme, değerlendirme (%34)
 • Kullanıcıların teknoloji ile olan sorunlarını çözme vb. (%41) 2

Üniversite Bölümü ve Eğitim Süresi

4 Yıllık lisans düzeyinde eğitim verilen üniversite bölümüdür. İleri düzey yazılım bilgisine sahip olabilecek ve sektörde başarı elde edebilecek yaratıcı, yenilikçi uzman personel yetiştirmeyi amaçlar.

Ciddi oranda sayısal zeka gerektirdiği düşünülür. Özellikle “Python” yazılım dili başta öğretilir.

Öncelikli Yazılım Dilleri

Başlıca öğretilen, öğrenilmesi gereken önemli yazılım dilleri şunlardır;

 • Python,
 • Lisp,
 • ProLog
 • C++
 • Java

HTML ve CSS gibi diller henüz bu alan için yeterli değildir. PHP ve Javascript ile de geliştirmeye başlayabilirsiniz. Ancak yukarıda listelediklerimiz kadar işlevsel, pratik ve kolay bir ortam sunmayabilir.

Kaynaklar

 1. artificial intelligence , IBM 2004, https://www.ibm.com/tr-tr/cloud/learn/what-is-artificial-intelligence
 2. Şirketler Yapay Zekayı Nasıl Kullanıyor?, Oracle, https://www.oracle.com/tr/artificial-intelligence/what-is-ai/