İlk ve Acil Yardım, herhangi bir felaket, ani sağlık durumunda yaralıya, hasta veya mağdura bulundukları yerde ilk ve ani tedavi maksatlı müdahalenin yapılmasıdır. Kaza, yangın, deprem gibi felaketlerin neticesinde yaralılara; kalp krizi, felç ve solunum yetmezliği gibi nedenlerden ötürü ani rahatsızlanan hasta ve kişilere ilk müdahalede bulunan, ilk yardım tedavisini uygulayan ve güvenli biçimde ilgilinin hastane veya en yakın sağlık kuruluşuna getirilmesini sağlayan uzman kişiler ise ilk ve acil yardım uzmanıdır. İlk ve Acil Yardım Bölümü ise bu elemanların yetiştirilmesinde büyük görev üstlenen üniversite bölümlerindendir.

İlk ve Acil Yardım Bölüm Mezunu Uzmanların Görevleri

 • Hasta durumunu, çevresini inceleyip yakınlarından hasta ve vakayla ilgili bilgi almak,
 • Gerektiğinde acil ilk yardım tekniklerini uygulamak,
 • Hastanın güvenle ambulansa ve sağlık kuruluşlarına naklini sağlamak,
 • Gerektiği her durumda polis ve itfaiye personeline yardım etmek,
 • Yolda acil yardım ve bakım hizmeti sunmak,
 • Acil yol yardım hizmeti sağlamak,
 • Hastaların acil servislere teslimini yapmak ve acil servislerde gerektiğinde acil yardım hizmeti sunmak,
 • Gerektiği durumlarda ambulans şoförlüğü yapmak.

Kullanılan Alet ve Malzemeler: Ambulans, Ambulans içi her çeşit takım ve malzeme,

İlk ve Acil Yardım Bölümü Mezunları, Kara ambulanslarının yanı sıra hava ve deniz ambulanslarında da görev yapabilecek bilgi ve donanıma sahip olarak yetiştirilmektedir.

TYT sınav ve puanıyla bölüme giriş yapılabilmektedir. Özellikle Türkçe ve Matematik bilgisi istenmektedir.

İlk ve Acil Yardım Bölümü İş Olanakları

Acil servis birimi bulunan bütün sağlık kuruluşlarında, devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, özel hastane ve sağlık kuruluşlarında görev yapılabilmektedir. Devlet kurumlarında görev için KPSS şartı bulunmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Bölümü, 2 yıllık olup; DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile bazı 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapılabilmektedir. Geçişi mümkün olan bazı bölümler şunlardır;

 • Hemşirelik,
 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri,
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi vb.

Tercihçi Yorumu: KPSS ile ataması diğer bölümlere nazaran çok daha kolay olan bölümlerden biridir. Hızlı iş imkânı için ideal bölümlerdendir.

İlk ve Acil Yardım Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Terminoloji gibi temel dersler okutulmaktadır. Acil Hasta Bakımı, Acil Sağlık Hizmetleri, Üniversite Kültürü, Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Temel İngilizce dersleri de özellikle verilmektedir. 

Travma, Meslekî Uygulama, Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme, Meslek Etiği derslerine ilaveten son sınıfta ayrıca Acil Arama Kurtarma Çalışmaları, Sağlık Hukuku gibi dersler de okutulmaktadır. Ayrıca zorunlu yaz stajı uygulaması mevcuttur.

İlk ve Acil Yardım Bölümü Unvanı

Büyük bir özveri ve toplumun belkemiği olan 112 Acil Yardım Hattının merkez ve istasyonlarından, ambulans hizmetlerine kadar geniş acil yardım hattı üzerinde her alanda görev yapan sağlık personeli olarak mezun olan öğrenciler, “Paramedik” unvanıyla göreve başlarlar.