Milliyetçilik Nedir?

Avrupalıların tabiriyle “Nasyonalizm”, biz Türklerin tabiriyle “Ulusçuluk” veya “Milliyetçilik”, kendilerini birleştiren dil, tarih, kültür, din gibi bağlardan etkin bir üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin temel ülküsüdür. Ulus/millet olarak tanımlanan bu sosyal…

Devamını Oku

İslamcılık Nedir?

Arapça “الإسلام السياسي” (Islām siyāsī) veya “الإسلامية” (al-Islāmīyah) olarak adlandırılan ve İslamcılık – Siyasi İslam olarak tasvirleşen İslam dininin bireysel hayat haricinde sosyal ve politik alanlarda da yol gösterici kılınmasını…

Devamını Oku

Liberalizm Nedir?

Bireysel özgürlük üzerine kurulmuş siyasî felsefe ve dünya görüşü olan Liberalizm, ilk ortaya çıktığı yıllarda bireysel özgürlüğü ve hakları ön planda tutarken sonraki yıllarda ise farklı türlerde bölünmeler yaşamış bir…

Devamını Oku

Komünizm Nedir?

Komünizm, Latince “Communis” sözcüğünden gelmektedir. “Communis” sözcüğü ortak, evrensel manasına gelmekte olup, üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulmuş sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumu amaçlayan; düzenin kurulmasını hedefleyen toplumsal, siyasi…

Devamını Oku

Anarşizm Nedir?

Antik Yunan dilinde “an” eki, Türkçede “-sız” olumsuzluk ekine karşılık gelmektedir. “Archos” sözcüğü ise Yunancada “Yönetici” demektir. “Yöneticisiz” manasına gelen “anarchos”, İngilizce olarak “anarchism” olarak geçmiştir. Toplumsal otoriteye, tahakküme, erkin…

Devamını Oku