Yemen Hûsî Hareketi

Şiîlerin üç önemli kolundan biri olan Zeydiyye mezhebine mensub olan Hûsîler’in soykökleri Hz.Peygamber’e dayanmaktadır. “Mü’min Gençlik” olarak kendilerini isimlendiren bu söz konusu hareketin manevi lideri Dahyan şehrinde doğan Bedreddin b….

Devamını Oku

Yayılmacılık Nedir?

Hamza Erbir 0 Yorum

Yayılmacılıkta hükümetler ve devletler topraklarını, güçlerini, zenginliklerini veya nüfuzlarını ekonomik büyüme, yumuşak güç ya da sömürgeciliğin askeri saldırganlığıyla genişletirler. Anarşi, yeniden birleşme veya pan-milliyetçilik bazen yayılmacılığın meşrulaştırılması için kullanılır, ancak…

Devamını Oku