Kapatmak için ESC tuşuna basın

Turancılık Nedir?

Türk ulus/budun’unun milliyetçilik akımında benimsemesi gerektiğini düşünen bazı büyük düşünürler tarafından ortaya atılmış, Ural-Altay kavimlerinin birliğini savunan siyasi görüştür. İlk aşamada Macarlar, Finler, Estonlar ve Ruslar içinde varlığını sürdüren Fin-Ugur…

Devamını Oku

Milliyetçilik Nedir?

Avrupalıların tabiriyle “Nasyonalizm”, biz Türklerin tabiriyle “Ulusçuluk” veya “Milliyetçilik”, kendilerini birleştiren dil, tarih, kültür, din gibi bağlardan etkin bir üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin temel ülküsüdür. Ulus/millet olarak tanımlanan bu sosyal…

Devamını Oku

Komünizm Nedir?

Komünizm, Latince “Communis” sözcüğünden gelmektedir. “Communis” sözcüğü ortak, evrensel manasına gelmekte olup, üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulmuş sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumu amaçlayan; düzenin kurulmasını hedefleyen toplumsal, siyasi…

Devamını Oku

Anarşizm Nedir?

Antik Yunan dilinde “an” eki, Türkçede “-sız” olumsuzluk ekine karşılık gelmektedir. “Archos” sözcüğü ise Yunancada “Yönetici” demektir. “Yöneticisiz” manasına gelen “anarchos”, İngilizce olarak “anarchism” olarak geçmiştir. Toplumsal otoriteye, tahakküme, erkin…

Devamını Oku