Hungaroloji, M. Kemal Atatürk’ü emri ile 1936’da kurulmuş Anabilim Dalıdır. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren, alanında uzman personel yetiştirmeyi amaçlayan üniversite bölümüdür. Türk-Macar ortak tarihi bu bölüm kapsamında araştırılmakta, Macar dili, kültürü ve edebiyatı dilimize kazandırılmakta ve incelenmektedir. Türkiye – Macaristan dostluğunun geliştirilmesinde önemli katkıları bulunmaktadır.

Macar Dili Hakkında

Hungar, diğer tabiriyle “Macar” dili ve edebiyatı üzerine kısa bir açıklama yapacak olursak, Macar dili de tıpkı Türkçe gibi Ural-Altay dil grubuna bağlıdır.

Macarca (Magyar Nyevl) Ural dil ailesinin Ugor dil koluna mensup bir dildir. Macaristan’ın resmi dilidir ve civar bölgelerde konuşulmaktadır.

Son verilere göre 15 Milyon civarı insan tarafından konuşulmaktadır. Bu dili konuşanların büyük çoğunluğu Macaristan içerisinde ve Romanya’nın Transilvanya bölgesinde yaşamaktadır.

Dile Dair Teori

Eski yazılı kaynaklar da dahil olmak üzere Macar dilini Ural-Altay dil grubu olarak tanımlardı. Fakat günümüzde Ural dillerinin artık Altay dillerinden tamamen ayrı olduğu, farklı bir sınıfta incelenmesi gerektiği savunulmaktadır. Altay dilleri ile de hiç bir akrabalıklarının olmadığı, sadece kültürel benzerlik ve etkileşimin söz konusu olabileceği tezi savunuluyor. Bazı dil bilimci ve tarihçi hala Macar dilini Türk dilleri sınıfında görmekte ve akrabalarımız olduğunu savunmaktadır.

Alfabe

Macarca ilk olarak Göktürklerin kullandığı Orhun alfabesine benzer damgalardan oluşan bir alfabe kullanmıştır. Runik alfabesi olarak adlandırılan bu alfabe, Hristiyanlığın kabulünden sonra terk edilmiş ve artık Latin kökenli alfabe kullanılmıştır. Günümüz modern Macar alfabesinde 42 harf bulunur.

Eğitim Süresi ve Puan Türü

4 yıllık lisans düzeyinde eğitim verilir. 8 yarı dönemlik eğitim süresi bulunur. Sadece DİL (Yabancı Dil) puan türüne göre öğrenci alımı yapılıyor.

Mezuniyet , İş Yapısı ve Unvan

Bu bölümden mezun olanlar “Hungarolog” unvanı kazanmaktadır. Macar dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü üzerine kapsamlı araştırma ve inceleme yapacak düzeyde mezun olursunuz. Türkçe – Macarca çeviriler yaparak kültürel aktarımlar gerçekleştirirsiniz.

Bölüm Dersleri

Bu bölümde okutulan dersler Lisans düzeyindedir. Dersler, Macar dilini öğretmeye, Macar edebiyatı ve kültürü üzerine kapsamlı araştırmalar yapmaya odaklıdır. Çeviri uygulamaları ile birçok ders içeriği pekiştirilmektedir. Bu bölümü tercih ederseniz sorumlu olacağınız dersler şunlardır;

 • Yabancı Dil – İngilizce
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • Türk Dili
 • Antik Edebiyat
 • Sözcük Türleri
 • Fonetik
 • Macar Kültür Tarihi
 • Edebiyat Bilimine Giriş
 • Bilim Tarihine Giriş
 • Felsefeye Giriş
 • Romen Kültürü
 • Sözcük Bilgisi
 • Macar Dili Tarihine Giriş
 • Mitoloji
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Gramer 1 –2
 • Metin İnceleme
 • Macarca Türkçe Çeviriye Giriş
 • Türkçe Macarca Çeviriye Giriş
 • Macar – Türk Dili ilişkileri
 • Uygulamalı Macarca Dilbilgisi
 • Türkolojiye Giriş
 • İtalyan Edebiyat Tarihi
 • Konuşma Anlama
 • Macar Edebiyatına Giriş
 • Macarca – Türkçe Çeviri Teknikleri
 • Uygulamalı Macarca Dilbilgisi
 • Türk Dilbilgisinde Temel Kavramlar
 • Türkiye Türkçesi Biçim Bilgisi
 • Macarca Türkçe Güncel Çeviri Metinleri
 • Klasik Macar Edebiyatı
 • Macaristan Tarihi
 • Macarca Tümce Türleri
 • Osmanlı – Macar İlişkileri
 • Türkiye Türkçesi Grameri
 • Eleştiri Kuram ve Yöntemleri
 • Macarca Yazılı Anlatım
 • Bilimsel Çalışma Yöntemleri
 • Türkiye Türkçesi Sözcük Bilgisi
 • Anlambilim
 • Macar Dil Bilimi
 • Modern Macar Edebiyatı
 • Macaristan Kültürü
 • Macaristan Tarihi
 • Polonya kültür Tarihi
 • Polonya Tarihi
 • Ermeni Dili ve Grameri
 • Macarca  – Türkçe ileri Çeviri
 • Mezuniyet Tezi vb.

Bu derslere ilaveten siz de bazı seçmeli dersleri tercih edebilmektesiniz.

Hungaroloji Bölümü Taban Puan ve Sıralaması

Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümü;

 • Taban Puanı: 227,35222
 • Sıralaması: 71831

2020 – 2021 verileri dikkate alınarak işlenmiştir. Her yıl güncellenen bir veri olduğu için mutlaka tercih öncesi güncel taban puan ve sıralama bilgisine bakmanızı tavsiye ediyorum.

İş Olanakları

Hungaroloji bölümü mezunları çoğunlukla yurtdışında çalışmayı amaçlamakta, yurtdışına yönelmektedir. Ülkemizde her üniversitede olmayan, yaygın tercih edilmeyen üniversite bölümlerindendir. Bunun en temel sebebi ise çok geniş olanağı ülkemizde sunulmamasıdır.

Bölümden mezun olduktan sonra arşiv ve kütüphanelerde çalışabilirsiniz. Çeşitli tercüme bürolarında tercüman veya mütercim olarak görev yapabilirsiniz. Yayın evlerinde editör, yazar veya çevirmen olabilirsiniz.

Macaristan ve ülkemizdeki konsolosluk ve büyükelçilikler sizin için iyi birer iş potansiyelidir. Bu alanlarda görev yapabilirsiniz. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmek için mutlaka KPSS’ye girmeniz gerekiyor. Yeterli atama puanı ile ayrıca atanabilmeniz de gerektiğini hatırlatalım.

KPSS Atamaları: 2015 – 2020 arası atama verilerine baktığımızda bu bölüm için atama olmadığını gördük. Bu durumu da dikkate almanızı öneriyorum.

Ek olarak görev yapabileceğiniz, iş bulabileceğiniz diğer alanlarda bahsedecek olursak, şu şekilde diyebiliriz;

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 • Dışişleri Bakanlığı,
 • Milli İstihbarat Teşkilatı,
 • Üniversiteler,
 • Macarca Dil Kursları,
 • Uluslararası Ticari İşletmeler vb.

Hangi Üniversitelerde Hungaroloji Bölümü Var?

Yalnızca bir üniversitede bu bölüm bulunmaktadır. Bu da mezun olanların çeşitli istihdam alanlarına rakipsiz kavuşmasını sağlar. Hungaroloji Bölümü ülkemizde yalnızca “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi” bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Bölüm Mezunlarının Yorumları

Bu bölüm mezunlarının en çok yakındığı konu iş bulamamaları. Bölüm veya Macar dili ile ilgili iş olanakları çok düşük görünüyor. Tüm ders ve konuları halledebilseniz bile Gramer (dil bilgisi) konusunda çok zorlanacağınızı iletiyorlar. Bu bölüm yerine “Fars Dili ve Edebiyatı” bölümünü de tercih edebilirsiniz. “Farsça Nasıl Bir Dil” adlı makalemizi de okuyabilirsiniz.

Dil ve edebiyat alanına ilgi duyuyorsanız “Alman Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Urdu Dili ve Edebiyatı” bölümleri hakkındaki yazılarımızı da okumanızı tavsiye ederim.