Bu bölüm Urdu Dili ve Edebiyatı ekseninde şekillenen ve yetkin personel yetiştirmeyi amaçlayan akademik çalışma alanı ve üniversite bölümüdür. Urdu dilinin konuşulduğu coğrafyalarda ortaya konulan edebiyat, halk bilimi, tarih ve kültürel etkinliklerin önem arz ettiği akademik disiplindir.

Urdu Dili (اردو) ve Konuşulan Bölgeler

Urduca, Pakistan’ın 2 resmi dilinden birisidir. Hindistan’ın ise bazı bölgelerinde resmi dil olarak kabul edilmiştir. Pakistan ve Hindistan’da önemli ölçüde Müslüman topluluklar tarafından konuşulan ve Hintçe’ye kıyasa daha fazla Farsça sözcüğün ve yapının barındırıldığı dildir.

Urdu Dili, “Shaureseni” olarak nitelendirilen Hint-İran Dilleri grubundandır. Hintçe ve Urduca büyük ölçüde benzerdir. Sözcüklerin %75’i, fiillerin de %99’u Sanskritçe kökenlidir. Geri kalan sözcük dağarcığı ise %25 oranında Farsçadır. Hintçe’de ise bu durum benzer olup, %25’lik Farsça sözcük yerine İngilizce etkisi görülmektedir.

Not: “Urdu” adlandırması Türk dili Çağatayca’dan gelmiş olsa da Türkî diller ile bir bağlantısı yoktur. Türkçe etkisi ise oldukça azdır.

1837 yılına kadar Hint coğrafyasında resmi dil olarak kullanılmıştır. Günümüzde 38 harfli Arap kökenli Urdu harfleri ile yazılır.

Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Süresi

4 Yıllık Lisans statüsünde eğitim verilmektedir. 8 yarıdönemlik ders süreci bulunur. 240 AKTS haklarının doldurulması gerekir.

Bölüm Dersleri

Urdu dili ve edebiyatı ekseninde Urduca konuşulan coğrafyaya ait tarih, kültür ve sanat konuları da özenle işlenmektedir. Bölümde okutulan temel dersler şunlardır;

 • Urdu Okuma,
 • Klasik Metinler,
 • Bağımsızlık Sonrası Pakistan Tarihi,
 • Konuşma,
 • Urdu Dilbilgisi,
 • Metin İncelemeleri,
 • Türkçeden Urdu Diline Çeviri,
 • Urdu Dilinden Türkçeye Çeviri,
 • İleri Düzey Dilbilgisi,
 • Pakistan Edebiyat Tarihi vb.

Bölümün Öğreme Kazanımları

Bu bölümü okumanız ve başarıyla tamamlamanız durumunda Urdu dili ve edebiyatına dair çeşitli kavramlar hakkında yeterli bilgiye sahip olursunuz. Ayrıca “Lisans Diploması” almaya hak kazanırsınız.

 • Pakistan ve Hindistan kültürü ve bu kültürlerle etkileşime giren diğer kültürler hakkına bilgi sahibi olursunuz.
 • Bilimsel ve kültürel anlamda araştırmacı yapı kazanırsınız.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklerde etkin olma yetisi kazanırsınız.
 • Urdu dilinde eserlerin Türkçeye, Türkçedeki eserlerin de Urdu diline kazandırılmasında önemli rol üstlenebilirsiniz.

İş Olanakları

Üniversitede kalarak akademik anlamda kariyer yapabilirsiniz. Urdu dili ile ilişkili tüm sektörlerde çalışabilirsiniz. Birçok kurum, kuruluş ve şirkette çevirmen, tercüman olabilirsiniz.

Son zamanlarda gerçekten büyüme gösteren Pakistan ve Hindistan sineması, başta Hintçe olmak üzere Urduca’nın da önem kazanmasına neden olmuştur. Yeterli çevirmen olmadığı için hala birçok film, görsel ve yazılı eser Türkçeye geçirilememektedir. Yetersiz dublör ve çevirmen kaynaklı büyük oranda altyazı ile film ve diziler ülkemizde izlenmektedir. Bu altyazılar da büyük ölçüde İngilizce veya diğer dillerden çevirilmektedir.