Medya ve İletişim Bölümünü anlayabilmek için medya ve iletişim kavramlarını bilmek gerekir. İletişim tanımlamalarından bazılarına değinilecek olursa; kişiler arası duygu, fikir, bilgi-veri, haber gibi akla gelebilecek bin bir çeşit unsurun farklı biçim ve yöntemlerle karşılıklı aktarılması ve bireylerin birbirlerini anlamasıdır. Bu alışverişte kullanılan radyo, televizyon, gibi araç ve aygıtlar medya aracıdır. Bu aygıtlarla yürütülen bilgi-veri alışverişine ise medya ve iletişim denilebilir.

Günümüz çağında iletişimin sağlanmasında kullanılan bazı mecralar; İnternet başta olmak üzere sinema, televizyon, sosyal medya platformları, radyo vb. araçlardır.

Medya ve İletişim Bölümü, Medya ve İletişim sektörünün ihtiyaç duyduğu istihdama bağlı olarak genel tüm gereksinimleri karşılayabilecek nitelikli elemanların yetiştirildiği programdır. Teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir. ÖSYM tercih kılavuzuna göre TS-2 puan türüyle öğrenci alımı yapılmaktadır.

Medya ve İletişim Bölümü Eğitim Süresi ve Okuma Koşulları

Medya ve İletişim Bölümü, 4 yıllık lisans programı dâhilindedir. Eğitim süresi 4 senedir. İlaveten 1 yıl da yabancı dil hazırlık sınıfıyla toplamda 5 yıl eğitim süresinden sonra mezun olunabilir.

Medya ve İletişim Bölümünde okumak isteyen öğrencilerin yeni şeyler ve bilgiler öğrenmeye arzulu olmaları gerekir. Araştırmacı, öğrenmeyi seven, yeniliklere açık, çok yönlü düşünme kabiliyetine sahip öğrenciler için idealdir. Medya ve İletişim Bölüm Öğrencisi, meraklı olmalıdır. Hukuk, siyaset bilimi, sosyal bilimler ve tarih, ekonomi ve psikoloji gibi birçok bilim dalına ilgili olmalıdır. Ülke içi ve dünya geneli gelişmeleri yakından takip etmelidir.

Ayrıca iki yabancı dili iyi derecede bilmesi gereklidir.

Medya ve İletişim Bölümünün Avantaj ve Dezavantajları

Avantajları:

 • Eleştirel, sorgulayıcı bakış açısı kazandırır.
 • Çağımızdaki hızlı değişim ve yeniliklere kolaylıkla uyum sağlamayı sağlar.
 • Araştırma, sorgulama, analiz yeteneklerini geliştirir.
 • En az bir yabancı dili iyi düzeyde öğrenmeyi sağlar.

Dezavantajları:

 • Ülke genelinde oldukça fazla sayıda İletişim Fakültesi ve Medya ve İletişim Bölümü bulunmaktadır. Bu da mezun sayısını ve güçlü rakip sayısını katbekat artırmaktadır.
 • Mezuniyetten sonra dahi sıkı ve disiplinli çalışmayla sürekli öğrencilerin kendilerini geliştirmesi ve güncel tutması gerekmektedir. Tek bir anlık gerileme, büyük başarısızlık ve kat edilemez mesafeler açabilmektedir.

Medya ve İletişim Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

 • Sosyoloji
 • İletişime Giriş
 • Hukuk
 • Sinema Tarihi
 • İletişim Kuramları
 • Medya Tarihi
 • TV Gazeteciliği ve Habercilik
 • TV’de Program Yapımı
 • Film Kuramları
 • Film Yapımı
 • Türk Sineması
 • İletişim Sosyolojisi vb.

Medya ve İletişim Bölümü Ödev Örnekleri

Film Kuramları: Bu ders kapsamında film kuramlarının başından günümüze kadarki bütün temel yaklaşımları her kuramın temel makaleleri etrafında ele alınır. Bahsedilecek kuramlar örnek filmlerle pekiştirilir ve verilen ödevlerle öğrenciler kuramsal araştırma yeteneklerini geliştirmesi hedeflenir.

Medya ve İletişim Bölümü Sınav Örneği

Soru 1: Sinemada gerçekçilik akımını savunan kuramcıları göz önünde bulundurarak; gerçeklik bağlamında çağımız Türk sinemasını müşavere ediniz (tartışınız). (50p)

Soru 2: Gerçekçi ve Biçimci film kuramlarını karşılaştırmalı olarak ele alıp, tartışınız. (50p)

Medya ve İletişim Bölümü Çalışma Alanları

Bu bölüm mezunları, İletişim ve Medya sektörünün her kademesi ve dalında iş bulma imkânına sahiptir. Televizyon kanalları ve gazeteler başta olmak üzere dergiler, sinema sektörü temel iş alanları arasındadır. Yayın olarak iş bulunan ve çalışma sağlanan iş alanları şunlardır;

 • Televizyon ve Radyo Yayıncılığı,
 • İnternet Yayıncılığı,
 • Kurumsal İletişim Merkezleri,
 • Haber Ajansları,
 • Dergi Yayıncılığı,
 • Ulusal ve Yerel Gazeteler,
 • Reklam Ajansları,
 • Baskı ve Yayın Kuruluşları,
 • Yapım Şirketleri,
 • Bağımsız – Serbest (Freelance) – Girişimci olarak çalışma vb.

Medya ve İletişim Bölümü Unvanları

Yapılan işe ve görev birimine göre unvanlar değişmektedir. Sektörün bazı unvanları şunlardır; Gazeteci, Haberci, Sunucu, Spiker, Kameraman, Editör, Köşe Yazarı, Sosyal Medya Uzmanı, Seslendirmen, Muhabir, Programcı vb.