“Bacasız sanayi” tabirinin kullanıldığı Turizm sektörü, hizmet endüstrisinin en odağında otelciliği barındırmaktadır. Otelcilik, turizm sektöründe en önemli hizmet birimlerinden birisidir. Yerli ve yabancı konukların, gezgin (turist) ve günü birlik ziyaretçilerin tarihsel ve kültürel amaçlı veya sportif maksatlı olarak yahut eğlenme amacıyla düzenlendikleri konaklama, gezi, yemek ihtiyacının giderilmesi gibi büyük faaliyetleri otelcilik kapsamaktadır. Bu maksatla otelci, hizmet üretmek ve standartlar ölçüsünde bu hizmetleri gerçekleştirilebilmesi için birtakım iş ve işlemlerle meşguldür. Otel yöneticileri, mevcut yöneticilikten farklı olup, çok daha sıkı ve zorlu bir çalışma hayatına sahiptir. Otele gelen konuk ve müşterilere oda, yatak hizmetinin ötesinde yeme-içme, eğlenme gibi birçok hizmeti de sunmakla mesuldürler. Nişan, balayı, konferans, kongre gibi birçok etkinlikte etkin görev alırlar.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, iki yıllık önlisans programı dâhilinde eğitim-öğretim sunmaktadır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünün Temel Amacı

Çağdaş turizm anlayışına uygun biçimde müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla farklı hizmetleri veren modern otel, lokanta, motel, tatil merkezi gibi turistik merkezlerde beceri sahibi nitelikli personeller yetiştirmek, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünün temel amaçları arasındadır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Programın ilk yılında Temel Matematik, Ekonomi, İstatistik, Muhasebe ve Hukuk dersleri okutulmaktadır. Sonraki yılda ise Türkçe, Turizm İşletmeleri ve Yönetimi, Konaklama Tesisleri ve Muhasebecilik, Personel Yönetimi, Turizm Pazarlaması, Pazarlama, İş Hukuku, Türkiye’nin Turizm Coğrafyası, Halkla İlişkiler ve Yabancı Dil gibi birtakım ilgili dersler okutulmaktadır. Ayrıca Mesleki İngilizce ve Türk Dili de zorunlu olarak verilmektedir. Eğitim-öğretim süreci uygulamalı ve teorik sürdürülmektedir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Okumak ve Bu Mesleği İcra Edebilmek İçin Gereken Nitelikler

Turizm sektöründe görev yapacek ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünde okuyacak lise mezunu öğrencilerin dinamik ve sosyal yönlerinin güçlü olması gerekmektedir. İletişim yetenekleri güçlü, etkileşimi sürekli olmalıdır. Kendine güvenen, girişimci, çabuk ve doğru karar verebilen, sabırlı, nazik ve anlayışlı kimseler olmalıdır. Yabancı dil yeteneği ve konuşmayı sevmesi gerekir. Uzun süre çalışabilmeli, dış görünüşüne özen gösteriyor olması gerekir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Mezunlarının Unvan ve İşleri

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü mezunlarına “Turizm Yöneticisi” unvanı verilmektedir. Farklı tesis ve birimlerde görev yapmaktadırlar. Başarı ile kademe ve terfiler söz konusudur. Turizm sektöründe çalışılan faaliyet alanına göre iş tanımı ve durumu söz konusudur.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Çalışma Alanları

Otelcilik ve Turizm sektöründe kuşkusuz görev almaktadırlar. Teknolojinin gelişmesiyle boş zamanların değerlendirilmesi, ulaşımın hızlı ve kolay hal alması, iş yaşamında stresin artık dinlenme gereksinimine neden olması, eğlenme ihtiyacının önem kazanması, merak ve keşfetme arzularının yaygınlaşması Turizm ve Otelcilik sektörünü de büyük oranda etkilemiş, sektör elemanlarına da ihtiyacı artırmıştır. Bu yüzden Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü mezunlarının oldukça geniş çapta iş sahası bulunmaktadır. Her geçen yıl da gelişen ve büyüyen sektörlerdendir. Ancak daha 20 – 30 yılı olsa da birçok ülke kitlesel turizmden, alternatif turizme geçişe başlamıştır. Bu durumda kurumsal toplu çalışmaları etkilemekte, çok daha uzman ve deneyimli personel ihtiyacını artırmaktadır.

KPSS Durumu: KPSS ile atama yapılmamaktadır.

Tercihçi Yorumu: Lisans veya Önlisans ayrımı olmaksızın üniversite mezunu olmayanların dahi meslekte çalıştırılabilmesinden dolayı iş sahasında sıkıntılar söz konusudur. İlkokul mezunlarının uzun yıllar çalışmasıyla yönetici vasfı kazanma olasılığının yüksek olduğu bir sektördür. Bu da mezunların zorlu bir biçimde iş hayatıyla karşılaşmasına neden olmaktadır. Tercih edilmesi mantıklı ama mümkünse lisans bölümleriyle sektöre giriş yapılmalıdır. Turizm ve Otelcilik sektöründe yabancı dil ve insan ilişkilerinin olmazsa olmaz unsurlar olduğu asla unutulmamalıdır. İki yabancı dil bilen, insan ilişkileri kuvvetli her mezun kolaylıkla iş bulacaktır.