Son yıllarda toplumun sağlığını ve sağlık statüsünün korunmasını sağlamak, iyileştirmek maksadıyla ülke çapında sağlık sektörü içerisinde birtakım değişikliklere gidilmektedir. Bunun neticesinde sağlık sektörü devamlı büyümeye, gelişmeye başlamış, sağlık sektöründe rekabet ortamı oluşmuştur. Bu hususta bu sektörü daha ileriye götürebilecek, yön verecek becerikli, bilgili uzman kişilere ihtiyaç duyulmuştur. Bunun için de Sağlık Yönetimi Bölümleri kurulmuştur.

Sağlık Yönetimi Bölümünün Amacı: Sağlık sektöründeki her kademesiyle rol alan bütün kurum ve kuruluşlarda görev yapacak sağlık yöneticileri ve liderleri yetiştirmek, bu hususta sağlık sektörüne katkıda bulunmak temel amaçtır.

Sağlık Yönetimi Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Bölümde birçok ders ve geniş konulu materyal veriler teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir. Temelde okutulan başlıca dersler şunlardır;

 • Ekonomi,
 • Genel Muhasebe,
 • Temel Dersler: Temel Matematik, Temel Bilgisayar, Temel Sağlık Bilgisi ve Tıbbi Terminoloji,
 • İşletmeye Giriş,
 • Genel Üniversite Dersleri: Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılâpları,
 • Hukuka Giriş,
 • İşletme Yönetimi ve Organizasyonu,
 • Sağlık İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi,
 • İstatistik,
 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi,
 • Sağlık Hizmetlerinde Uygulama,
 • Sağlık Sigortacılığı ve Ödeme Modelleri,
 • Sağlık Hizmetlerinde Lojistik Yönetimi,
 • Sağlık İşletmelerinde Finans Yönetimi,
 • Biyomedikal ve Klinik Mühendislik,
 • Yönetimsel Epidemiyoloji,
 • Sağlık Hizmetlerinde Uygulama,
 • Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi,
 • Sağlık İşletmelerinde Örgütsel Davranış,
 • Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim,
 • Sağlık İşletmelerinde Örgüt Geliştirme,
 • Sosyal Psikoloji,
 • Sağlık Sosyolojisi,
 • Sağlık Hizmetlerinde Proje Yönetimi,
 • Sağlık Politikaları vb. daha birçok ders okutulmaktadır.

Sağlık Yönetimi Bölümünde Okumak ve Bu Alanda Çalışmak İçin Gereken Nitelikler

İletişim ve liderlik yönü kuvvetli öğrenciler için uygun bölümdür. Yenilikleri yakından takip eden ve kolaylıkla uyum sağlayabilen, sağlık sektörüne yakından ilgili bireyler için ideal bölümdür. Aynı zamanda girişimci ruhlu ve toplum sağlığını önemseyen birisi olmalıdır.

Sağlık Yönetimi Bölümü Çalışma Alanları

Bu bölümden mezun olan öğrenciler “Sağlık Yöneticisi” unvanıyla birçok kurum ve kuruluşta görev yapabilmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır;

 • Özel veya Resmi (Devlet – Kamu) hastaneleri,
 • Sağlık Bakanlığına bağlı merkez ve kurumlar,
 • Üniversite ve Araştırma Kurumları,
 • Rehabilitasyon merkezleri,
 • Evde Bakım Hizmetleri sunan kuruluşlar ve firmalar,
 • Danışmanlık firmaları,
 • Sağlık sigorta firmaları,
 • İlaç ve tıbbi malzeme şirketleri vb.

Staj Durumu: 3. Sınıfta haftalık 1 gün, 3. Sınıfın sonunda ise 20 iş günü yaz stajı uygulaması bulunmaktadır. 4. Sınıfta ise haftalık 24 saat dönem içi staj uygulaması mevcuttur.

DGS ve Öğrenci Değişim Programları: Sağlık Yönetimi Bölümü, DGS ile 2 yıllık önlisans programlarından öğrenci kabul etmektedir. Ayrıca Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi öğrenci değişim programlarından öğrencileri faydalanabilmektedir.