Eski çağlardan günümüze gelen gelişim ve değişim sürecinin en hızlı ve en aktif dönemlerinden biri içerisindeki bizler, son dönemde hızla gelişen sektörlerden sermaye piyasasıyla kalifiye elemana daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda kurulmuş bölümlerden birisi olan Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü, AÖF resmi site verilerince özetle bu alanda çalışacak bireylerin sermaye piyasa yapısına, sermaye piyasa araçları ve finansal kurumların artan önemine ilişkin yeterli bilgi, birikim ve beceriye sahip olması gerekmektedir.

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü, 2 yıllık önlisans programı kapsamında eğitim-öğretim sunmaktadır.

DGS Durumu: Dikey Geçiş Sınavı ile bu bölümden mezun olduktan sonra 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapılabilmektedir. Çoğunlukla geçiş yapabilecekleri bölümler şunlardır;

 • Uluslararası Finans ve Bankacılık,
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi,
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim,
 • Muhasebe Bilgi Sistemleri,
 • Lojistik Yönetimi,
 • İktisat,
 • Ekonometri,
 • Bankacılık ve Finansman,
 • Bankacılık,
 • Aktüerya Bilimi vb.

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası İş Alanı ve Olanakları

Birçok devlet kurumunda çalışma olanağı olsa da KPSS ile atama durumu ne yazık ki bu bölüm için olanaksızdır. Çünkü bu bölüm mezunlarına kadro açılmamaktadır. Mezunlar yalnızca özel sektörde çalışmaktadır. Genellikle çalışma alanları şunlardır;

 • Özel Bankalar,
 • Devlet Bankaları,
 • Sigorta Şirketleri,
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF),
 • Aracı Kurum ve Kuruluşlar,
 • Araştırma Kuruluşları
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB),
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) vb.

İlgili bölüm mezunları çalıştıkları birime göre farklı görevler almakta ve sektör alanındaki işleri yerine getirmektedirler. Veznedarlık, müşteri temsilciliği, danışman vb. unvanlarla görev yapmaktadırlar.

Maaş Durumu: 2018 yılı verileri dikkate alındığında 3000 – 5000 TL arasında maaşla çalışmaktadırlar.

Tercihçi Yorumu: Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü birçok üniversitede ve açık öğretim fakültelerinde okutulmaktadır. Bu da mezun sayısını olağan üstü bir boyuta çıkarmaktadır. Akabinde ise iş sahasında iş bulma sorunu boy göstermektedir. Bu yüzden sırf üniversite okumak için tercih edilmemeli, kendinde uygun nitelikleri gören, sektörde başarı olmak için çaba sarf edecek, olanağı bulunan kişilerin tercih etmesi doğru olacaktır. “Her yer banka dolu, illa iş bulunur.” Diye düşünülmemelidir.