“Ey kadınlar cemaati! (Allah yolunda) sadakada bulunun, istiğfarı çok yapın. Zira ben siz kadınların cehennemde çoğunluğu teşkil ettiğini gördüm.”

(Buhari, Hayz 6, Zekat 44; Müslim, Küsuf 17)

Bu hadisi duyunca mayınlı arazide dolaşır gibi tüm reseptörlerini dikleştiren feminist reflekslilerle ve onların hararetine kıvılcımlar üfleyen fırsatçı hadis-fobiklerle yapay bir diyalog…

Cehennemdekilerin çoğu;

⏩ Ya erkektir,

⏩ Ya kadındır,

⏩ Veya kadın-erkek sayısı eşittir.

Başka ihtimal var mı?

Cehennemdekilerin çoğu erkek olduğunda erkek düşmanlığı, çoğu kadın olduğunda kadın düşmanlığı oluyormuş (!).

O zaman ne yapılmalı?

Cehennemdeki erkek-kadın sayısı eşit olsun erkeklerin de kadınların da gönlü kalmasın diye ahirette;

⏩ “Cehennemde kadın-erkek sayısı eşitlendi, erkek kontenjanı doldu, daha fazla erkek almıyoruz; alırsak eşitlik bozulacak, çoğunluk erkek olacak… Fazladan gelen cehennemlik erkekler, siz doğru cennete..!” mi denilmeli?

⏩ Veya “Cehennemdeki kadın-erkek sayısı dengelendi, kadın alacak kontenjanımız kalmadı, bir tane bile kadın alırsak kadınlar çoğunlukta olacak; onun için cehennemlik kadınlardan fazla gelenleri cennete gönderin…” mi denilmeli?

Yani cehennemdeki kadın-erkek sayısını eşitleme komisyonu filan mı kurulmalı ahirette!?

Eşitliğe fazla gelen erkek veya kadınlar cehennemi hak etmiş bile olsalar “Sayı eşitliğini bozamayız” diye cehennemin kapısından geri mi gönderilecekler? Hiç hak etmedikleri halde cehennemden mi kurtulacaklar, sırf simetri takıntısı ve sayı eşitliği saplantısı olanların keyfi yerine gelsin diye?

Ya da daha dünyada iken;

100 kişilik cehenneme 50 erkek 50 kadın gelecek şekilde sipariş usülü ayar mı verilsin insanların inançlarına?

Şimdi bu hadise saldıranlar, cehennemdekilerin çoğunun kadın oluşuna uydurma diyorlarsa, bu gürültü çıkaranlara göre cehennemdekilerin sayısıyla alakalı geriye iki ihtimal kalıyor:

1️⃣ Ya çoğunluğunun erkek olduğunu düşünüyorlar,

2️⃣ Veya kadın-erkek sayısının eşit olduğunu düşünüyorlar.

⏩ Birinci ihtimal doğru diyorlarsa; cehennemde kadının çoğunlukta olması sorun oluyorsa erkeğin çoğunlukta olması neden sorun olmuyor?

Kadın çoğunlukta olduğunda kadın düşmanlığı oluyorsa erkek çoğunlukta olduğunda neden erkek düşmanlığı olmuyor?

⏩ İkinci ihtimal doğru diyorlarsa; bize açıklasınlar bir zahmet; bu eşitlik nasıl sağlanacak?

Eşitlik için fazladan gelen erkekler veya kadınlar cehenneme alınmayacak mı, yoksa ;

Allah daha insanlar dünyada iken cehenneme gidecek olanları kadın-erkek yarı yarıya, eşit sayıda sipariş mi verecek? Bu insanlar önceden verilen siparişe göre zorunlu olarak cennetlik veya cehennemlik olarak mı yaşayacak hayatlarını?

Sahi, nasıl sağlanacak bu eşitlik?

⏩ Bu üç ihtimalin de doğru olduğunu düşünmüyorlarsa 4. bir ihtimal mi var cehennemdekilerin sayıları hakkında?

İddia: Böyle bir gaybî bilgiyi peygamberimiz nereden bilecek?

Ahkaf 9’da peygamberimiz “Bana ve size ne olacağını bilemem.” diyor.

Cevap: Allah size gaybı bildirmez; fakat dilediği Peygamberine gaybı bildirir.

(Al-i imran 179)

Allah gaybı kimseye bildirmez; fakat dilediği peygamberler müstesna.

(Cin 26-27)

Yani biz cehennemdekilerin sayısal oranı gibi bir gayb bilgisini bilemeyiz, fakat Allah bu gayb bilgisini peygamberine bildirir.

Ahkaf 9, Allah’ın ayeti ise bu yazdıklarım da Allah’ın ayeti, başkasının değil.

Rasulullah kendisine de bize de ne olacağını bilemez, ancak bunu Allah’ın kendisine bildirdiği kadarıyla bilir, Allah’ın bildirmesiyle bilir.

İddia: Bu uydurma hadisler kadın düşmanlığı güdüyor, kadınlarla ne dertleri varsa kadınların çoğunu cehenneme gönderme derdinde hadis uydurukçuları.

Cevap: “Andolsun ki cinlerin ve insanların çoğunu cehennem için yarattık.

(A’raf, 179)

Bu ayet için de; ‘Allah’ın (haşa) insanlara düşmanlığı var, Allah insanları cehenneme sokmak derdinde.‘ diyecek misin?

– Hayır tabii.

+ İnsanların çoğunu cehennem için yarattık ayeti insan düşmanlığı olmuyorsa, kadınların çoğunun cehennemlik olduğu hadisi niçin kadın düşmanlığı oluyor?

İnsanların çoğunu cehennem için yarattık.” ayetinin insanları cehenneme sokmak derdinde olduğunu düşünmüyorsan, “Kadınların çoğu cehennemliktir.” hadisinin kadınları cehenneme sokmak derdinde olduğunu neden düşünüyorsun?

İddia: Mü’min olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.

(Nisa 124)

Ayetiyle çelişiyor bu hadis.

Cevap: Neresi çelişiyor?

⏩ Bu hadis, salih amel işleyen kadınların cehenneme gönderileceklerini mi söylemiş? Onlara haksızlık yapılacak mı demiş?

⏩ Bu hadis, salih ameli kadınlar işlerse kabul olmaz, erkekler işlerse kabul edilir mi demiş? Sırf kadın oldukları için cehenneme giderler mi demiş?

⏩ Cehennemde kadın sayısı fazla olmuş veya erkek sayısı fazla olmuş, bunun salih amel işleyen kadınlarla veya salih amel işleyen erkeklerle alakası ne?

Oysa bu hadis milyonlarca erkeğin bir tane Hz. Meryem etmeyeceği gerçeğini değiştirmiyor.. 

                                                                         Osman COŞAR