Almanca Mütercim ve Tercümanlık Bölümünün tam olarak özellik ve işlevini anlayabilmek için evvela “Mütercim” ve “Tercümanlık” kavramlarını açıklamak gerekir. Akabinde üniversite bölümü hakkında bilgi vermek daha doğru olur.

Mütercim ve Tercümanlık Nedir?

Birçok kaynakta “Tercüman“, yani “Çevirmen” şeklinde karşılık bulmaktadır. Temelde ise görevi bir dilde yazılı materyali bir başka dile çevirmektir. Genel tanım bu yönde olsa da “Mütercim” ile “Tercüman” arasında ince bir çizgi ile önemli bir fark vardır.

 • Mütercim, yazılı bir belgeyi yazı bir kaynağı temel alarak çevirmektedir. Yazılı bir veriyi başka bir dile yazılı olarak çevirir. Nesiller boyu yazılı kültürün aktarılmasında, bilgi ve bilimin paylaşılmasında önemli rol üstlenmişlerdir. Mütercimlik mesleğinde çeviri yapılan ve çevirilecek olan dil için okur yazarlık oranı en üst düzeyde olmalıdır. Yani mütercim her iki dili de çok iyi düzeyde bilmek zorundadır.
 • Tercüman, sözlü bir kaynağı temel alarak çeviri yapar. Bir diyaloğu, konuşmayı vb. anlık veya ardıl olarak bir dilden başka bir dile tercüme eder. Yapılan bir hatayı düşünme, düzeltme fırsatı tercümanlık mesleğinde olanaksızdır. Her iki dilde de ileri düzeyde konuşma yetisi ve bilgi birikimi gerekmektedir.

Çok iyi yabancı dil bilen, yazılı materyal çevirebilen bir mütercim, çok iyi ve akıcı o dili konuşamayabilir. Çok iyi ve akıcı konuşabilen bir tercüman ise ileri düzeyde yazılı çeviri yapamayabilir. Fakat genelde “Mütercim Tercümanlık” bölümü okuyanların yaptığı iş olduğu için bu bölümden mezun olanlar hem yazılı, hem de sözlü olarak her iki dilde de yeterli bilgiye sahiptir.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Nedir?

Almanca odağında çeviri hizmeti sunabilecek yetide personel yetiştirmeyi amaçlayan üniversite bölümüdür. Alman dilinin çeviri teorisi, kültürü, tanım ve uygulaması ile ilgilenen çalışma alanıdır. Çeviriyi kültürlerarası aktarım olarak değil, ayrıca kültürlerarası iletişim olarak da inceleyen akademik daldır. Karşılaştırmalı Alman Edebiyatı, Kültürel çalışmalar, cinsiyet çalışmaları önemli rol alır. Bu bölümde bilgisayar bilimi, tarih, dilbilim, felsefe gibi diğer bilgi alanlarından da faydalanılmaktadır. İleri düzeyde Almanca dil öğretimi ve çeviri teknikleri üzerine çalışmalar yapılır.

Eğitim Süresi

Bu bölüm 4 yıllık Lisans statüsünde eğitim vermektedir. 8 dönemden oluşan toplam 4 yıl süresince eğitim olanağı bulunur. Dil puanı türüne göre bölüm tercih edilebilmektedir.

Bölüm Dersleri

Bölüm mezunlarını iyi birer çevirmen, mütercim yapmakla beraber ayrıca iyi düzeyde Almanca konuşan ve yazabilen uzman kişi olmaları için özel ders planlamaları mevcuttur. Bazı temel dersler şunlardır;

 • Dünya Uygarlıkları,
 • Çeviri Esasları,
 • Çevirmenler için İleri İngilizce,
 • Not Alma ve Özetleme Teknikleri,
 • Çevirmenler için Etkili Konuşma ve Yazma,
 • Karşılaştırmalı Dil Bilgisi,
 • Çeviri Eleştirisi,
 • Çeviri ve Medya,

Bölümden mezun olanlar “Almanca Mütercim Tercüman” unvanına sahip olur.

Almanca Mütercim Tercüman İş Olanakları

Çeviri büro ve ofisleri başta olmak üzere birçok okul ve dil araştırma kurumunda kolayca iş bulunabilir. Başlıca iş alanları şunlardır;

 • Çeviri Ofisleri,
 • Dil Araştırma Kurumları,
 • Televizyon Kanalları
 • Spor Kulüpleri,
 • Elçilikler,
 • Konsolosluklar,
 • Yayınevleri,

Ayrıca kendi özel çeviri ofislerini açabilir, bağımsız çevirmenlik de yapabilirler. Bazı notelerin özel mütercimi olabilirler.

Genel Görev ve İşler

Bu bölüm mezunları genel itibarıyla Almanca çeviri odağında çalışmalarını yürütürler. Bunlardan bazıları;

 • Haber çevirileri yapma,
 • Çeşitli edebi, sanatsal metin çevirisi yapma,
 • Yabancı konukların katıldığı toplantı ve seyahatlerde tercümanlık yapma,
 • Mihmandarlık,
 • Yazılı metinleri çevirme,
 • Resmi belgeleri çevirme (Dilekçe, Tutanak, Mahkeme Kararı…),
 • Kişisel yazılı talep metinlerini çevirme (Aile birleşim belgesi, pasaport, dilekçe, mektup…) vb.

NOT: Bu bölüm mezunlarının devlet kurum ve kuruluşlarında görev alabilmesi için KPSS’den yeterli atama puanı alması gerekmektedir. Ayrıca mezuniyet sonrası Almanca dil seviyenizin en az C1, C2 düzeyinde olması gerekir.