Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümünün temel amacı, kamu ve özel kurum – kuruluşlara karar verme sürecinde etkin coğrafi bilgi sistemleri ve teknolojileriyle konumsal veri yönetiminin temel prensiplerine, uygulama ve stratejilerine, teknik ve yöntemlerine hâkim, vakıf bireyleri, analitik düşünme, sorun çözebilme, doğru ve hızlı karar verebilme yetileriyle donatılmış şekilde yetiştirmektedir.

Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de bu alanda büyük ihtiyaç söz konusudur. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi resmi bilgi ağında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Önlisans Programı kapsamında;

“Ülkemizde bilimsel çalışmalardaki, kamu kuruluşlarındaki ve özel sektördeki coğrafi bilgi sistemleri ve teknolojileri konusunda yetişmiş eleman eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. Bu sayede teknoloji etkin olarak kullanılabilecek ve her yıl özellikle kamu kuruluşları tarafından milyonlarca dolar maliyetli olarak oluşturulan sistemler atıl durumda kalmayacaktır. Bunun yanı sıra özellikle planlama, jeoloji, ziraat, ormancılık ağırlıklı çalışmalarda bu teknolojinin daha yaygın ve etkin olarak kullanılması sonucu, bu bazdaki çalışmaların niteliği yükselebilecektir.[1]

Şeklinde ifadeye yer verilmiştir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü, bir bölgenin coğrafî yapısı başta olmak üzere, sosyal ve tarihî yapısını, etnik köken ve özelliklerini ve daha benzer birçok konuyu farklı açılardan inceleyen, bu veri ve malumatları gerektiğinde grafikleştirebilen uzman personellerin yetiştirildiği 2 yıllık önlisans programıdır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümünün Bulunduğu Temel Üniversiteler

İstanbul ve Sinop Üniversiteleri başta olmak üzere, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi bu bölüme sahip üniversitelerdendir. Ayrıca Çukurova Üniversitesinde de mevcut bulunan bölümdür.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü İş Olanakları

Farklı devlet kurum ve kuruluşları başta olmak üzere birçok özel sektör işletmesinde iş imkânı bulunmaktadır. Kamuya KPSS ile memur olarak atanabilmek mümkündür. İlgili alanda hizmet veren özel kuruluşlarda da iş bulma imkânı vardır. Genel itibarıyla iş alanları ve iş imkânı bulunan sektörsel birimler şunlardır; 

 • Zirai Faaliyetler,
 • Jeolojik Uygulamalar,
 • Ormancılık,
 • Hidrolojik Uygulamalar,
 • Haritacılık,
 • Savunma Uygulamaları vb.

Ayrıca Belediyeler, Tapu Müdürlükleri, Devlet Su İşleri, Orman Genel Müdürlüğü gibi resmi kurumlarda iş imkânı sunan yerlerdir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Çalışma alanına göre değişiklik gösterse de genel itibarıyla somut bir şekilde örnek verilecek olursa; DSI (Devlet Su İşleri) birimde çalışan Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikeri, çalışma bölgesinde yapılacak bir baraj için gerekli ön araştırma ve incelemeleri yapar, raporlarla hazırlık sunar. Gerektiğinde zemin – taban etüdü yaparak, ilgili barajın tam olarak nerelere su göndereceği, gönderebileceği ve hangi alanlarda sulama amaçlı kullanılacağı gibi konuları netleştirir, bu durumu belirler. Gerektiğinde ise bunu dijitalleştirip, grafiklere döker ve ilgililere sunar.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Mezun Unvan ve Maaşı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümünden mezun olan uzmanlar, “Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikeri” unvanı kazanır ve 2018 verilerine göre yaklaşık 2700 TL dolayında maaş almaktadır. Fakat özel sektörde çalışanlar arasında Asgari ücret veya daha yüksek maaş alımının da olduğu görülmektedir.

DGS Durumu: Dikey Geçiş Sınavı ile bu bölüm mezunları 8 Lisans bölümüne geçiş yapabilmektedir. Bunlar;

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
 • Jeoloji Mühendisliği,
 • Geomatik Mühendisliği,
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
 • Bilgisayar-Enformatik,
 • Harita Mühendisliği,
 • Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri

[1] Site – Makale: AÖF  Resmi Platform Sitesi, Ek Aktarım: Kamupersoneli.net