İnşaat Mühendisliği olarak adlandırılan mühendislik bölümü, mühendislik biliminin en eski ve de temel mühendisliği olan dalından bir tanesidir. Temel amacı, temel kuramsal bilgilerle donanmış, kendiliğine öğrenebilen, gelişmiş ve gözlem yapabilen, sorgulayabilen, analitik düşünebilir ve yaratıcı çözümler üretebilecek kararlar alabilen, etik değerleri benimseyen, iletişim yetisi kuvvetli, takım çalışmalarına yatkın mühendis adayları yetiştirmektir. Esnek ve çeşitli ders programları, araştırma ve uygulama projeleriyle tasarım ve uygulama mühendisliği görevlerinde; ilaveten araştırma-geliştirme alanlarında çalışabilecek geniş ufka sahip mühendislerin yetiştirilmesini amaçlayan mühendislik bölümlerindendir.

İnşaat Mühendisliğinde Okutulan Dersler

İnşaat Mühendisliği bölümünde temel olarak aşağıdaki dersler okutulmaktadır;

 • Analiz,
 • İnşaat Mühendisliğine Giriş,
 • Fizik, Teknik Resim,
 • Ekonomi,
 • Genel Kimya,
 • Türevsel Denklemler,
 • Mekanik, Malzeme Bilimi,
 • Olasılık ve İstatistik,
 • Akışkanlar Mekaniği,
 • Yer Bilimleri,
 • Çelik Yapılar,
 • Türevsel Denklemler,
 • Mukavemet,
 • Zemin Mekaniği,
 • Hidrolojik Mühendislik,
 • Betonarme,
 • Çevre Mühendisliği,
 • Temel Mühendisliği,
 • Ulaşım Sistemleri.
 • Geoteknik,
 • Yapı,
 • Hidrolik,
 • Çevre,
 • Ulaşım,
 • Kıyı Liman,
 • Yapı Malzemesi,
 • Mekanik,
 • Yapı İşletmesi.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Okumak İçin Gerekeli Özellikler

Bu alanda çalışmayı hedefleyen kimse, sayısal akıl yürütebilme, uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip olmalıdır. Matematik ve fiziğe ilgili, ekonomiyle alakalı olmalı, inşaat mühendisliği alanında iyi yetişmiş kişi olmalıdır. Her bilim dalı gibi, inşaat mühendisliği bilimi için de bireyin bilgisinin manalı bir düzende bir araya getirip, sentez yapabilme ve bunlardan yararlanıp sorunları çözebilme yeteneklerin olması gerekmektedir. Dahası iş sahipleri ve işçilerle iyi ilişkiler kurmalı, sabır ve hoşgörü ilkeleriyle düşüncelerini farklı kimselere aktarabilir kişi olmalıdır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunlarının Unvanı

İnşaat mühendisliğini başarıyla bitiren kişiler “İnşaat Mühendisi” unvanına sahip olmaktadır. Bu bölümde uzmanlaşmak büyük önem arz eder. İnşaat Mühendisliği başlıca dalları şunlardır; Yapı mühendisliği, temel mühendislik, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaşım vb.

İnşaat Mühendisliği Çalışma Sahası

Bu iş alanının büyük kısmı bürolarda çalışmaktadır. Ancak büyük bir kısmı da uygulama alanlarında görev yapmaktadır. Bu sebeple inşaat mühendislerinin bir kısmı büro, bir kısmı şantiye, birçoğu da her iki alanda görev yapabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti şartlarında inşaat mühendisleri, Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy işleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, DSI ve Karayolları yahut Ulaştırma Bakanlıkları, Kamu İktisadi teşekkülleri gibi alanlarda çalışabilmektedir. Ayrıca serbest çalışma olanağı da mevcuttur.

İnşaat Mühendisliğinde Staj: 60 gün zorunlu staj bulunmaktadır.

İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileri, Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi öğrenci değişim programlarına katılabilmektedirler. Ayrıca bu bölüm DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile de öğrenci alımı yapmaktadır.

İnşaat Mühendisliği Puan Türü: MF-4 puan türüyle alım yapılmaktadır.

İnşaat Mühendislerinin Aldığı Maaşlar

Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümünden yeni mezun olmuş bir İnşaat Mühendisi, özel ve devlet kurumlarına göre değişiklik gösteren maaş oranlarıyla işe başlar. Orta ölçekli bir kurumda ilk 5 yıl için 2500 – 3000 TL (2018 verilerince), ancak şantiye benzeri alanlarda çalışanlar için 1500 – 2000 DOLAR dolaylarında maaşlar seyretmektedir. Tecrübeli ve alanında uzman bir inşaat mühendisi, 10.000 TL üzeri maaş alırken, devlette genellikle bu oran 4000 ila 5000 dolayındadır.

İnşaat Mühendisliği Atamaları

Yığılma olan bölümlerdendir ve atama oranları her geçen yıl daha da düşmekte ve zorlaşmaktadır. KPSS ile 2017 yılında atama puanı 86 oldu görülmektedir. 96 ile Devlet Hava Meydan İşletmeleri Genel Müdürlüğüne atama yapıldığı görülmektedir.