Ağırlama Hizmetleri, diğer bir adıyla Turizm ve Otelcilik Bölümü öğrencilerin turizm ve otelcilik sektöründe orta düzey yöneticilik vasıflarını geliştirmek, görevlerine hazırlamak amacı güden bölümlerdendir. Günümüz gereksinimlerini karşılamak ve gelişimine de uygun biçimde katkı sağlamak, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerle yönetici adayları, turizm-otelcilik personeli yetiştirmeyi amaçlayan bölümdür. Uygulamalı eğitim programlarıyla turizm sektöründe istenilen alana ve kariyer olanaklarına öğrencileri hazırlar.

Eğitim dili Türkçe ve İngilizce olarak seçmeli olarak verilmektedir. İngilizce ve ilaveten 2. Bir yabancı dil en önemli bölümlerdendir. Temel dili Türkçe seçilmiş olsa bile yüksek oranda İngilizce gerektiren bölümlerdendir. Almanca, Rusça, Fransızca gibi ikinci dil öğrenimi önemlidir.

Ağırlama Hizmetleri Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Bilgisayar Laboratuarlarında, Uygulama Atölye ve Otellerinde uygulamalı ve teorik eğitimler verilmektedir. Türk Dili, İnkılâp, Ticari Matematik, Temel Bilgisayar Becerileri ve Genel Ekonomi derslerine ilaveten F&B (Yiyecek İçecek Hizmetleri, Ön Büro, Genel Hukuk, Yabancı Dil, Turizm Ekonomisi, Turizm Pazarlaması, Turizm Mevzuatı ve Seyahat Acenteliği dersleri okutulmaktadır. Konaklama İşletmelerinde Finansal Yönetim ve Maliye Analizi ile Kat Hizmetleri Yönetimi gibi dersler de vardır. İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstriyel Yiyecek Üretimi, Mesleki İngilizce gibi birçok bölüm ve sektöre yönelik dersler okutulmaktadır.

Puan Durumu: EA-1 puanıyla alım yapılmaktadır. Yeni sistemde ise YGS-5 ile alım yapılır.

Ağırlama Hizmetleri Bölümü Çalışma Alanları

Hizmet sektöründe büyük iş gücü ve ihtiyaç söz konusu olduğundan hizmet sektöründe, otel ve acentelerde ciddi iş olanağı mevcuttur. Tur operatörleri, hava yolları, Marina işletmeciliği, kongre merkezleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi alanlarda çalışma olanağı vardır. DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile 4 yıllık Lisans bölümüne geçiş olanağı mevcuttur ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik kariyer olanağı da mevcuttur.

Staj Durumu: Zorunlu staj bulunmaktadır.

Ağırlama Hizmetleri Bölümü Öğrenci ve Meslek Erbabının Özellikleri

Ağırlama Hizmetleri Bölümünü okumak ve bu mesleği icra etmek için birtakım özellikler gerekmektedir. Bunlar;

  • Sosyal bilimlere ilgili olmak,
  • Organizasyon yeteneğine sahip olmak,
  • Temizliğe önem vermek,
  • Yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,
  • İyi iletişim becerileri,
  • Güler yüzlü, sabırlı ve dikkatli olmak,
  • Yabancı dil bilgisi ve öğrenmeye açık olmak.

Ağırlama Hizmetleri Bölümü mezunlarına oldukça fazla ihtiyaç vardır. Birçok turizm alanında kalifiye olmayan, deneyimsiz personel çalışmaktadır. Turizm sektörü ve hizmet birimleri için kalifiye, deneyimli uzman personele ihtiyaç vardır.

Ağırlama Hizmetleri Bölümü Unvanı

Ağırlama Hizmetleri Bölümü mezunları, yapmış oldukları işe bağlı olarak unvan almaktadır. Bunlardan bazıları; F&B Müdürü, Şef, Kaptan, Garson, Balboy vb.