Doğa ve toplumsal bilimler dahil bilimsel bilginin ve bilimin gelişiminin incelenmesine bilim tarihi denilir. 18 – 20. yüzyıl arasındaki ezelden bu yana yanlış olduğu düşünülen bilgi ve olguların bilimsel gerçeklerle değiştirilmesi üzerine önem kazanmıştır.

Bilim Tarihi Bölümü, bilimsel ve bilim içeren bilginin gelişimini inceleyen akademik bir çalışma alanı ve üniversite bölümüdür. Doğal ve sosyal bilimler kapsama alanı içerisindedir. Akademik çalışma ve araştırmalara ek olarak alanında uzman personel yetiştirmeyi amaçlar.

Bölüm Dersleri

Temelde birçok alan ve bilimin tarihi işlenmektedir. Buna göre okutulan bazı dersler şunlardır;

 • Matematik Tarihi,
 • Bilim Tarihi,
 • İlkçağ Felsefe Tarihi,
 • Mantık,
 • Sosyoloji Tarihi,
 • Fizik Tarihi,
 • Metin İncelemeleri,
 • Latince, Farsça ve Arapça,
 • Eskiçağda Bilim ve Teknik,
 • Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Mirası,
 • Ortaçağ İslam Dünyasında Bilim ve Teknoloji,,
 • Bilim Kurumlarının Tarihsel Gelişimi,

Eğitim Süresi

4 yıllık lisans statüsünde 8 yarıdönemlik eğitim verilmektedir. Bölüm mezunları “Bilim Tarihi Lisans Diploması” almaya hak kazanır.

Bilim Tarihi Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölüm mezunlarına “Bilim Tarihçisi” de denilir. Bir bilginin gelişim ve ilk türev anlarını etraflıca incelerler. Gelişimindeki dönüm noktası arz eden konu, zaman ve olayları incelerler. Yeni teorik referanslarla bililen gerçekleri yeni sisteme daha uygun hala getirirler. Tarihsel açıdan bilgi ve bilimi inceler, çeşitli açıklamalar getirirler.

İş Olanakları

Bu bölümden mezun olan bireyler çeşitli bilim ve tarih alanlarında kolayca iş bulabilmektedir. Üniversite, tarih kurs ve organizasyonlarında önemli düzeyde iş bulabilirsiniz. Kültürel, bilimsel ve tarihsel faaliyet gösteren her çeşit sektörde iş bulabilirsiniz. Müzelerde, medya kuruluşlarında ve çeşitli basın, yayın ve kitap kuruluşlarında iş bulabilirsiniz. Kendi çalışmalarınızı üreterek kitap, dergi, konferans, seminer vb. organizasyonlar ve çalışmalar yürütebilirsiniz.

KPSS sınavına girip, yeterli atama puanı alabilir ve atanabilirseniz MEB’e bağlı okullarda tarih öğretmeni olarak çalışabilirsiniz. Özel birçok okul ve kuruluşta da yine tarih öğretmeni veya benzer alanlarda öğretmenlik veya eğitmenlik yapabilirsiniz. Ancak öğretmenlik yapabilmek için mutlaka formasyon almanız gerekir. Ayrıca bazı özel kuruluşlar formasyonu zorunlu tutmuyor. Ama ben tavsiye ediyorum. Mutlaka imkanınız varsa formasyon almalısınız.

Tavsiye: Bu alanda başarı elde etmek istiyorsanız benim tavsiyem yabancı dil bilginizi de eş zamanlı geliştirmenizdir. Ayrıca tarihe ve bilime ilginiz var ise daha çok başarı elde edebilirsiniz. Aksi durumda biraz zorlanabilirsiniz.