Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde dünya devletlerince oluşturulmuş uluslararası sitemin tarihi, sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, tarihi ve işleyişi gibi konular işlenmekte; Türkiye’nin bu sistem içerisindeki yerine ve dış ilişkilerine göre durumu temel alınarak eğitim ve araştırmalar yapılmakta, bu alan üzerine uzman kişiler yetiştirilmektedir.

Bu bölüm mezunları İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları başta olmak üzere, Maliye, Gümrük Bakanlığı gibi devletin önemli daire ve birimlerinde, özel bazı şirketlerde ve farklı kitle haberleşme kuruluşlarında görev yapabilmektedir. Geniş çalışma alanına sahiplerdir. Dışişleri Bakanlığınca açılan sınavlarda başarılı olan adaylar Diplomat olarak çalışma hakkına sahiptir.  Ülke temsilcisi olarak da dış ilişkileri yürütme görevinde bulunabilmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler Fakültelerinde okutulmakta olan bölümlerden birisidir. İİBF ve SBD bölümleri içerisinde yüksek puanla kapatılan bölümlerin başındadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve Mahalli İdareler yani yerel yönetimler şeklinde dersler okutulmaktadır. Ayrıca Hukuk, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku ve Ticaret Hukuku gibi dersler de okutulmaktadır. İlaveten Siyasi Tarih, İktisat, Mali dersler de mevcuttur.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunları ve İşleri

Bu bölüm mezunları genellikle kamu kurumlarında çalışmaktadır. Memur, Üst düzey bürokrat, yönetici, uzman ve müfettiş, haberci, muhabir ve gazeteci unvanlarıyla görev yapabilmektedirler.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Kaymakam Olunabilir mi?

Evet, Kaymakamlığı kazanan adayların %60’u Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Kaymakam adayları süreç içerisinde Vali, Mülkiye Müfettişi olabilmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Hâkim Olunabilir mi?

Adli yargı hâkim veya savcı olmak için Hukuk Fakültesinden mezuniyet şarttır. İdari Hâkim olmak için ise Hukuk Fakültesinden veya İİBF/SBF fakültelerinden mezuniyet gerekir. İdari Hâkim atamasının %20’lik kontenjanı İİBF ya da SBF mezunlarına ayrılmıştır. Bu fakültelerde ise büyük oranda hak ve öncelik Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne verilmiştir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden İdari Hâkim olunabilmektedir.

Ayrıca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları kamu birim ve kuruluşlarında müfettiş, denetmen ve uzman olabilmektedir. KPSS puan şartını sağlamaları durumunda memur olabilmektedirler. Özel sektörde ise yönetici, müdür, şef veya amir olarak görev yapabilmektedirler.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Okumak ve Mesleği İcra Etmek İçin Gereken Özellikler

Bu bölümü okuyacak ve mesleği yapacak kişilerin okumayı sevmesi, gündemi iyi takip ediyor olması ve Türkiye’nin gündemine, sorunlarına hâkim olması gerekmektedir.

Staj Durumu: Bir yaz dönemi en az 20 gün kadar zorunlu staj vardır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, DGS ile öğrenci almamaktadır. Erasmus, Farabi veya Mevlana gibi öğrenci değişim programlarından faydalanma olanağı tanımaktadır.