Deniz Bilimleri üzerine faaliyet gösteren bu alan, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği olarak da bazı üniversitelerde geçmektedir. Aynı bölüm ve alanı kapsar.

Deniz Bilimleri Nedir?

Oşinografi” olarak da tabir edilen deniz bilimleri, okyanus ve denizleri inceleyen bilim dalıdır.

Deniz Teknolojisi Mühendisliği Nedir?

Deniz taşıtlarının (gemi, vapur, jet vb.) projelendirilmesinde önemli role sahip olan mühendislik dalıdır. Aynı zamanda deniz içinde ve dibinde bulunan petrol, doğalgaz ve çeşitli deniz ürünleri gibi canlı ve cansız zenginliklerin arandığı ve incelendiği mühendislik alanıdır. Bu zenginliklerin üretilmesi, deniz kirliliğinin engellenmesi için gereken çalışmaları yapan, her çeşit yapı vearacın tasarım ve üretim safhasında aktif rol alan meslek grubudur. Gemi, platform, vapur gibi çeşitli araçların tasarımını bu alanın mühendisleri yapar.

Deniz Bilimleri ve Gemi-Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Nedir?

4 yıllık lisans statüsünde eğitim verilen ve deniz üzerine mühendislik ilmini icra eden üniversite bölümüdür. Gemicilik, deniz araçları ve yapıları, denizcilik bilimi bu bölümün odak alanı içerisindedir. En temelde çevreye ve denize duyarlı, insan kullanımına uygun deniz teknolojileri tasarlamak ve üretmek için yeterli deneyime ve beceriye sahip nitelikli mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim Süresi

8 yarıyıl boyunca deniz ve gemicilik üzerine kapsamlı eğitim verilmektedir. 4 yıllık lisans statüsündedir. 240 AKTS hakkının doldurulması gerekmektedir.

Bölüm Dersleri

Mühendislik ve denizcilik üzerine kapsamlı biçimde önemli dersler okutulmaktadır. Başlıca dersler şunlardır;

  • Genel Kimya,
  • İleri Matematik,
  • Termodinamik,
  • Deniz Suyu Kimyası,
  • Mühendislik Tasarımına Giriş,
  • Akışkanlar Mekaniği,
  • Deniz ve İş Hukuku,
  • Gemi Sevki,
  • Dinamik,
  • Mukavemet

Bu bölüm mezunları “Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisi” unvanı kazanır.

İş Alanı ve İş İmkanları

Bu bölümden başarıyla mezun olan mühendisler, deniz taşıtları ve gemiler başta olmak üzere çeşitli yapı ve araçların en temel mekanizması olurlar. Bu araçların tasarım, planlama, projeye dökülmesi ve analiz edilmesi gibi süreçlerini yürütürler. Raporlama, test etme gibi temel görevleri vardır. Bu bölümden mezun olduğunuzda liman, fener, duba, tersane ve çeşitli gemilerde kolayca iş bulabilirsiniz.

Özel ve devlet – kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulmanız mümkündür. Ülkemizde ciddi bir ihtiyaç va açık olan mühendislik bölümlerindendir. Devlet birimlerinde görev alabilmek için KPSS’ten yeterli atama puanı almanız ve atanabilmeniz gerekir. Ancak özel kurumlarda kolayca iş bulabilirsiniz. Barsan, Ekol, Mars, Orkun vb. lojistik firmalar uluslar arası statüde denizyolu ulaşımı ve yük taşımacılığında ülkemizin en gözde firmaları arasındadır. Bu ve benzer firmalarda görev alabilirsiniz.

Tavsiye: Sayısal zekanıza güveniyor ve mühendislik ilmine ilgi duyuyorsanız kesinlikle tercih etmeniz gereken mühendislik alanlarının başında deniz bilimleri ve teknolojisi mühendisliği gelmelidir.