İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik görev yapacak teknikerler yetiştirme programıdır. Önlisans olarak 2 yıllık eğitim süresi bulunmaktadır. Öğrencilere deneyim kazandırmak ve mesleğe hazırlamak amacıyla 40 iş günü zorunlu staj uygulaması mevcuttur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Mezunlarının İş Alanları ve İş Olanakları

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünden mezun olanlar, “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” unvanı kazanmaktadır. Resmi kurum ve kuruluşlarda bu unvan ile görev yapmaktadırlar. Ancak resmi kurum ve kuruluşlarında görev yapabilmek için KPSS ile yeterli puanın alınması ve atanabilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Geçeli olan mevzuat gereğince “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri”, sertifika eğitiminin akabinde Çalışma Bakanlığınca yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavından başarılı olmaları durumunda “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” unvanına kavuşabilmekte ve bu unvan ile istihdam edebilmektedirler. Genel olarak çalışma – iş alanları şunlardır;

 • Üniversiteler,
 • Maden Ocakları,
 • Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 • Ticaret Merkezleri,
 • İtfaiye Teşkilatları,
 • Elektrik Üretim Ananim Şirketleri,
 • Sivil Savunma Kuruluşları,
 • Alışveriş Merkezleri vb.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü İş ve Görev Hali

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü mezunları görev alanlarında genellikle şu işleri yapmaktadırlar;

 • Sağlıklı ve güvenli iş ortamının hazırlanması,
 • Bütün çalışanların her türlü tehlike, risk ve iş kazalarına karşı korunması, buna ilişkin önlemlerin alınması,
 • Kurum / Kuruluş çalışanlarının uygun çalışma ortamlarının düzenlenmesi ve sağlıklı hale getirilmesi,
 • Üretimin artırılması için birtakım önlem ve tedbirlerin alınması,
 • Verimliliğin artırılması adına ise gerekli kontrollerin, denetimlerin ve incelemelerin yapılması vb.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Mezun Maaşları

2018 verilerince 2900 TL dolayında maaşla çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri görmek mümkündür. Ancak özel sektörde görev yapan mezunlar arasında asgari ücretle dahi İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri görmek mümkündür.

KPSS Atama Durumu: 81 puan ile atanabilme durumu söz konusudur ve her geçen yıl da bu puanlar yükselmektedir.

DGS Durumu: Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilen bölümler vardır. Yeterli puanı alan öğrenciler 4 yıllık Lisans programlarına geçiş yapabilmekte ve ilgili bölümden mezun olarak Lisans diplomasına sahip olabilmektedir. Geçiş yapılabilecek bazı bölümler şunlardır;

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • İşletme
 • İşletme Yönetimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmetler vb.

Tercihçi Yorumu: 4 yıllık Lisans bölümlerinden Mühendislik gibi bazı alanlarda ilaveten alınabilen eğitim dâhilinde İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası edinmek mümkündür. Bölüm sayılarının artışı, atamaların düşüklüğü ve hala özel firmaların bu mesleğe olan bakış açısının geniş kapsamlı olmaması göz önünde bulundurulduğunda iş olanağı açık bölümlerden pek henüz sayılmaz. Yasal olarak artık her kurumda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı / Teknikeri çalıştırma zorunluluğu getiriliyor olsa da birçok özel kuruluş bunu sertifikası olan hâlihazırdaki personeller ile geçiştirmekte veya dışarıdan formalite ile bir uzman tutmakta ve süreci atlatmaktadır. Zaten görevde bulunanlarında pek yaptırıcılığı olduğu söylenemez. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yeni işe giren personele verildiğinde vurgulanan birçok unsur, çoğu firmanın uyduğu ve mümkün kıldığı şartlardan değildir. Bu da söylenenle yapılanın tutarsızlığını gözler önüne sermektedir. Atanarak iş bulmak, hak ettiği değere sahip olarak özel bir firmada iş bulmak ise kolay değildir. Ağır işlerde çoğunlukla iş olanağı mümkündür. Hâlbuki tüm sektörde gerekli mesleklerdendir.

Ne yazık ki, birçok gelişmiş ülkenin aksine Türkiye’de 2 yıllık yüksekokul (Önlisans) eğitimi pek üniversite mezunu olarak görülmemeye başlanmıştır. İlerleyen dönemlerde ise Lise dengi eğitimden farksız olacaktır. Sırf okumak için bu bölümün tercih edilmesi de mantıklı değildir. Benzer alanda Lisans (4 yıllık bölüm) tercih etmek daha akıl karıdır.