Eczacılık bölümünde sentetik ve biyolojik kökenli ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel ve kimyasal, biyolojik niteliklerin incelenmesi, değerlendirilip kaliteli ilaçların saklanması ve kullanılması gibi hususlarda eğitim, öğretim ve araştırma yapılmakta, uzman eczacılar yetiştirilmektedir. Çoğu eczacı mezunu kendi eczanelerinde veya başkalarının eczanelerinde görevlerini icra etmektedir. Ayrıca bazı laboratuvarlarda, ilaç endüstrisinde de araştırmacı yahut ilaç tanıtıcı olarak çalışılabilmektedir.

Eczacılık Bölümünün Amacı: Alanında uzman eczacılar yetiştirmek, ilgili eczacılık biliminde eğitim ve araştırmalar yapmaktır.

Eczacılık Bölümünde Okutulan Dersler

Başta kimya ve fizik, matematik olmak üzere biyoloji dersleri okutulmaktadır. İlaç hammadde ve şekillerinin üretim tekniklerinden kullanılışlarına dair lisans dersleri verilmektedir. Kuramsal ve uygulamalı olarak dersler işlenmektedir. Uygulama dersleri fakülte laboratuarında görülürken, eğitim boyunca farklı yıllara paylaştırılmış eczane, hastane ve endüstri gibi sahalarda staj olanakları mevcuttur.

Eczacılık Bölümü Okuyacaklarda Olması Gereken Nitelikler

Evvela Eczacılık Bölümü okuyacak öğrencilerde başarılı olmaları gerektiği unutulmamalı, insanların sağlık ve hayatlarıyla önemli bir bağ arasında bulundukları bilincinde olunmalıdır. Bu bilinç dâhilinde öğrencilerin üstük akademik yeteneğe, bilimsel meraka sahip olması gerekir. Fen bilimleri ve özellikle de kimya ilmine ciddi oranda ilgi duymalıdır.

Eczacılık Bölümü Mezunlarının Unvan ve İşleri

Bu bölümden mezun olanlar “Eczacı” unvanı alırlar. Sağlık hizmetleri grubundan meslek adamı ve ayrıca ticaret erbabı olarak kabul görürler. Serbest eczacı olarak ilaç alım-satımı gibi ticari bir iş yapabilecekleri gibi, bir kurumda da görev yapabilmektedirler. Lakin halka ve sağlık memurlarına ilaç kaliteleri, özellikleri hakkında bilgi beyan etme ve paylaşma, tavsiyede bulunma gibi mühim işleri olduğundan ciddiyet ve önem teşkil eden sağlık mesleğidir. Doktorlarca talep edilen reçetedeki ilaçları hazırlar ve satarlar. Reçetesiz ilaçlar hakkında hastaları uyarır, yönlendirirler. Ciddi titiz ve hassasiyet gerektiren mesleklerdendir.

Eczacılık Bölümü Çalışma Alanları

Eczacıların büyük bir kısmı kendilerine veya başkalarına ait eczanelerde görev yaparken, belli bir kısmı da hastanelerin eczane sorumluluklarında, laboratuarlarda, ilaç endüstrilerinde araştırmacı veya eczacı olarak görev yapar yahut ilaç tanıtımcısı olarak çalışırlar. Son dönemlerde kamu kurumlarında iş olanağı ciddi düşüş göstermiştir. Serbest eczacı olmak için de bölge ve muhit önemlidir, zira büyük kentlerde ihtiyaçtan çok daha fazla eczane mevcuttur.

Eczacılık Bölümü Özel Koşulu

Eczacılık Bölümü Okumak ve bu mesleği icra etmek için her iki gözün de sağlıklı olması gerekmektedir.

Staj Durumu: 6 ay zorunlu staj bulunmaktadır.

Ayrıcalıklar: Erasmus ve Mevlana gibi öğrenci değişim programlarından faydalanma hakları vardır. Ancak DGS ile öğrenci alınmamaktadır.

İlaç sanayi, İngilizce ve Latince gibi dil bilgisine sahip olmak ehli ve alanında uzman eczacı niteliği kazandırmaktadır.

NOT: Herkes eczacı olamadığı gibi, her eczacı da doktor olamamaktadır. Sağlık sektörünün tıp ilimcileriyle bir bütün olarak insanlığa hizmet sunduğu mesleklerden önemli bir parçadır eczacılık.