Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü, teorik ve uygulamalı olarak toplumsal ve kurumsal iletişim konularında uzman elemanlar yetiştiren programlardandır.

Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümünde Okutulan Başlıca Bölümler

İşletme İletişimi, Medya ve Pazarlama ve Reklamcılık ile Bütünleşik Pazarlama İletişimi dersleri başta olmak üzere Kitle İletişim Kuramları gibi derler okutulmaktadır. Teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim verilmektedir.

Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü Çalışma Alanları

Bu bölümden mezun kişiler, reklam ve halkla ilişkiler alanında çalışmalar yürüten ajanslarda, medya ve pazarlama sektöründe iş bulabilmektedir. Kurumsal iletişim ve pazarlama – satış alanlarında görev yapabilmektedirler.

Bu bölüm mezunları aynı zamanda Sosyal Medya Uzmanı, İletişim Danışmanı, Basın Danışmanı, Reklam Yazarlığı gibi statülerde de görev yapabilmektedir.

Staj Durumu: 30 iş günü zorunlu staj durumu vardır.

DGS ve Öğrenci Değişim Programları: Bu bölüm öğrencileri DGS ile 4 yıllık farklı bölümlere geçebilme ve Erasmus, Farabi, Mevlana gibi öğrenci değişim hakkında faydalanabilmektedir. DGS ile Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık ve İletişim Sanatları gibi birçok bölüme giriş yapabilmektedir.

            Ayrıca İletişim Fakültelerine bağlı Radyo Sinema ve Televizyon ile Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinden de yan dal yapabilme olanağı bulunur. Psikoloji, işletme gibi bölümlerde çift ana dal yapabilmektedirler.

NOT: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans programları vardır. Ayrıca açık öğretim olarak da öğrenim görme imkânı bulunmaktadır.