Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, kurumu halka tanıtacak, kurum çalışmalarına karşı halkta ilgi uyandırabilecek, kurum hakkında etrafa olumlu izlenim oluşturabilecek ve etkileşim kurabilecek elemanlar yetiştirmek amacıyla kurulmuş bölümlerdendir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Çalışma Alanları

Bu bölüm mezunları, otel, gazete, yayıncılık mecraları, banka ve reklam ajansarı, büro ve fabrikalar, hastaneler ve daha birçok benzer alanlarda görev yapabilmektedir. Kamu ve özel kuruluşlarda çalışma imanları vardır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün 10 Yıllık Geleceği

Günümüzde yavaş yavaş farkına varılan mesleklerden olup, ilerleyen dönemlerde halkla ilişkiler uzmanlarının da sosyal medya uzmanları gibi popüler olması bekleniyor. Serbest piyasa ekonomisinin gelişmesiyle kuruluşların halkla ilişkiler alanına verdiği önem de artıyor. Bu durum Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunlarına olumlu yansıyacaktır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Okumak ve Mesleği İcra Etmek İçin Gereken Nitelikler

Evvela girişken ve kendine güvenen kişilerin tercih etmesi gereken bölümdür. Araştırmacı, yönlendirici ve sabırlı kişiliği olan kişilerin, ikna kabiliyeti kuvvetli özellikleriyle iç ve dış görünüşüne önem veriyor olması gerekir. Entelektüel yaşam tarzına sahip, insan psikolojisinden anlayan bireylere uygun bölüm ve meslek alanıdır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde İletişim Teorileri ve İşletme ile Pazarlama İletişimi gibi temel derslere ilaveten Sosyoloji, Psikoloji ve Medya Psikolojisi dersleri okutulmaktadır. Ayrıca Medya Çalışmaları, Kitle İletişim Araçları ve Toplum gibi derslere de özellikle yer verilmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Mezunları Hangi Alanlarda Uzmanlık Kazanabilir?

  • Pazarlama,
  • Sosyoloji,
  • İletişim Teknolojileri,
  • Yazı Yazım Teknikleri ve Dilin Etkili Kullanımı,
  • Psikoloji-Sosyoloji Psikolojisi vb.

Staj Durumu: Staj olanağı zorunlu olmasa da bulunmaktadır.