Bilgisayar Mühendisliği, bilgisayar sistemlerinin yapı, tasarım, gelişim ve bu sistemlerin kullanım alanlarına yönelik eğitim ve araştırma yapan birimdir. Yönetim, eğitim, endüstri ve ticari faal alanlarda işlev gösteren, farklı kamu kuruluşları ve özel kurumlarda, banka yahut bilgisayar donanımı ve yazılımı hazırlamakta olan firma ve şirketlerde iş olanakları bulunan meslek zümresidir. Dünya çapında büyük iş kapasitesine ve geleceğe sahip bölümler arasındadır. Bilgisayar Mühendisliği, 20. Yüzyıl ortalarından günümüze teknolojik ve toplumsal dönüşüm – değişim unsurlarının mimarından birisi olmuştur. Bilgisayar Mühendisliğinin olmadığı bir dünyada küresel ekonomik büyüme ve toplumsal refah düzeyinde iyileşme, insan sağlığında ilerleme katiyen düşünülemez. [1]

Bilgisayar Bölümünün Amacı: Bilgisayar Mühendisliği programı, bilgisayar tabanlı sistemlerin yapı, gelişim ve tasarımını ve de bu sistemlerin kullanım hususlarını eğitim ve araştırma ilkesiyle işlemek, yeni kalifiye uzmanlar yetiştirmektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Okutulan Dersler

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde okutulan başlıca dersler arasında bilgisayar donanım yapısı, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritma gelmektedir. Sayısal çözümleme, veri tabanı sistemleri, mikroişlemciler ve sistem çözümleme gibi dersler olmazsa olmazlarıdır. Mantıksal tasarım, veri iletişim, yönetim bilişim sistemleri gibi temel dersler bilgisayar mühendisliği bölümünde okutulmaktadır. Matematik, istatistik, fizik, elektrik ve ekonomi gibi derslere ilaveten işletme yönetimi gibi mesleki dersler de mevcuttur. Mesleki dersler laboratuar uygulamarıyla desteklenmekte, kurumsal ve uygulamalı derslerle birlikte bilgisayar merkezi ve üniversite dışı bilgisayar merkezleri gibi alanlarda yaz stajlarıyla eğitim öğretim olanakları sunulmaktadır.

Eğitim Süresi: Bilgisayar Mühendisliği 4 yıllık eğitim sürecine tabi olup, ilaveten İngilizce eğitimlerinde 1 yıl da İngilizce Hazırlık eğitim öğretimi mevcuttur.

Genel Nitelikler: Bilgisayar mühendisliği bölümüne girmeyi arzulayan adaylar, normalin üzerinde genel akademik yeteneğe, üstün sayısal düşünme yeti ve gücüne sahip olmalı, sağlam mantığa ve algoritma yetisine hâkim olmalıdır. Dikkatli, sabırlı ve yaratıcı kişilik gerektiren meslek zümresidir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Mezun Olunduğunda Alınacak Unvan

Bilgisayar Mühendisliği gibi kıymetli bir bölümden mezun olan bireyler “Bilgisayar Mühendisi” unvanına sahip olmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği İş Olanakları ve Çalışma Alanları

Bilgisayar Mühendisleri, farklı yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında çalışabilmektedir. Sistem çözümleyici ve uygulama programcısından bilgisayar donanım ve yazılım üretimcisine kadar farklı alanlarda çalışabilmektedir. Bilgiişlem merkezlerinde yönetmen, yönetim bilişim sistemleri alanlarında kurucu ve yönetici mühendis olarak çalışabilmeleri mümkündür. Türkiye koşullarında en yaygın ve önü açık sektör ve çalışma sahası “programcılık ve sistem çözümleyicilik” görevlerinde mevcuttur.

Bilgisayar Mühendisleri, eğitim, ticaret ve hizmet, bilgiişlem, endüstri gibi farklı özel ve kamu kuruluşlarında görev yapabilmektedir. Ayrıca banka, üniversite ve yazılım üreten firmalarda da geniş iş olanaklarına sahiplerdir.

Bilgisayar Mühendisliği Puan Türü: MF-4

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün Geleceği

Bilgisayar ve yazılım sektörü günümüzde en hızlı gelişen sektörlerden birisidir. Fakat Bilgisayar Mühendisliği diğer birçok bölüm mezununun yetkinlik alanlarıyla etkileşim içerisinde olduğundan iş olanakları da kısıtlı hale gelmiştir. Geleceği var olan ama yetkinliği yüksek, kalifiye eleman ve uzmanlık gerektiren bir bölüm olduğu unutulmamalıdır.

İyi Bir İş Bulabilmek İçin Gerekenler

Bir Bilgisayar Mühendisi olarak iyi bir iş bulabilmek için olması gereken en önemli özellikler ve yetkinlikler şunlardır;

  • İNGİLİZCE – Yabancı Dil: Bilgisayar mühendisleri, ileri düzey İngilizce bilmek zorundadır.
  • Etkin ve Geliştirici Programlama Dili: Bilgisayar mühendisinde olması gereken özellik ve bilgilere ilaveten bir programlama dilinde ileri düzey yetkinlik gerekmektedir.
  • Araştırma, planlama ve uygulama yeteneğine sahip olmalıdır.
  • Yaratıcı, algoritma ve mantıksal soru çözümlemede, problem çözmede yetenekli olmalıdır.
  • Teknolojik gelişmeleri güncellikle takip edebilmelidir.
  • Hızlı sayısal düşünme yetisine sahip olmalıdır.

NOT: Kesinlikle C#, HTML, CSS, Javascript, PHP gibi programlama dillerini ve Mobil uygulama hazırlayabilmeyi bilmek gerekmektedir.


[1] Esinlenme: Prof. Dr. Sedat Ölçer, İstanbul Bilgi Ün. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Baş. Bilgi.edu.tr Erişim: 14.01.2019