Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü, normal eğitim-öğretim tekniklerinin dışında kalan bireylerin topluma kazandırılması ve eğitim-öğretim hizmetlerinin verilmesi amacıyla eğitim-öğretim hizmeti sunan öğretmenler yetiştirmek üzere açılmış bölümlerdendir. Temelinde Özel Eğitim Öğretmenlerinin diğer öğretmenlerden ayırt edici birtakım görev, sorumluluk ve nitelikleri vardır. Farklı öğrenme, zekâ, duyu ve duygusal yahut fiziksel engelleri bulunan öğrencilere yönelik eğitim-öğretim veren ve özel bazı yöntemleri benimseyerek üstün kalitede eğitim hizmeti sağlayan öğretmenlik özelliği taşımaktadırlar.

Normal, bilindik teknik ve eğitim yöntemlerinin işe yaramadığı veya yetersiz kaldığı durum ve vaka anlarında özel ilgi ve eğitim teknik, yöntem ve ilkelerini kullanır, öğrencilerin kendi potansiyellerini tam manasıyla ortaya çıkarmak için çaba sarf ederler. Yapı bakımından bilindik öğretmenlik mesleğinden çok daha zorlu, ciddi sabır ve hoşgörü gerektiren meslektir.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne tabii öğretmenlik, temelde 4 Ana dalda yürütülmektedir.

  • Üstün Zekâlılar Öğretmenliği
  • Zihinsel Engelliler Öğretmenliği
  • İşitme Engelliler Öğretmenliği
  • Görme Engelliler Öğretmenliği

2014 yılında Talim ve Terbiye Kurulunca öğretmenlik alanlarıyla beraber atama ve ders okutma esas ve kurallarına ilişkin gerçekleştirilen düzenlemeye göre Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği ve Görme (Ama) Engelliler Öğretmenliği Lisans programından mezun öğrenciler, “Özel Eğitim Öğretmeni” olarak atanmaya ve görev yapmaya başlamıştır. 2015 yılında ise bu birim ve dallar birleştirilerek “Özel Eğitim Öğretmenliği” adıyla yeni ve tek bir lisans programı olarak kararlaştırılmış, yürütmeye başlanmıştır.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Alım ve Puan Türü

YGS-4 puan türünden TS-1 puan türüne taşınmıştır. Eğitim Fakülteleri altında eğitim veren bölüm olduğundan, Eğitim Fakültelerine verilen baraj tercih esasında geçerli olmaktadır. Baraj altında kalanlar bölümü okuma ve atama hakkını kaybetmektedir.

Özel Eğitim Öğretmenliği İş ve Maaş Olanakları

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Okulları ve Özel Okullarda gerçek manada Özel Eğitim Öğretmenliği mezunu öğretmen adaylarına ihtiyaç duyulmaktadır. Öyle ki, çoğu okul yeterli öğretmen olmaması yüzünden farklı kollardaki öğretmenlerle bu açığı kapatmak zorunda kalıyor. Yeterli öğretmen olmadığı gibi, kalifiye ve tecrübeli Özel Eğitim Öğretmenleri açığı da ülke genelinde büyük sorundur.

Ücret hususunda net bir oran belirtmek olanaksızdır. Fakat alınan ücret, kurumun yapısına bağlı olmakta ve kişinin performansıyla doğrudan ilişkilidir. Ayrıca Özel Eğitime muhtaç çocuk ve kişilere de özel eğitim, ders verme haklarına sahiplerdir.

Staj Durumu: Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Öğrencileri, sağlık fakültelerinin birçoğundaki gibi zorunlu staja tabiidir. 30 iş günü staj yapılması gerekmektedir.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Özel eğitim, Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu, Çocuk Gelişimi, Eğitim Bilimine Giriş, Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım, Eğitim Psikolojisi, Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Uygulamalı Davranış Analizi gibi mesleki derslerin yanı sıra İngilizce, Bilgisayar, Türkçe, İnkılâp Tarihi gibi temel dersler de bu bölümde okutulmaktadır. Formasyon alanına ilişkin öğretmenlik mesleki dersleri ve Topluma Hizmet Uygulamaları, Materyal Tasarım, Türk Eğitim Sistemi ve Okul yönetimi gibi dersler de özellikle verilmektedir.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Okuyanların ve Bu Alanda Çalışanların Sahip Olması Gerekenler

Her unsurun üzerinde sabır, bu mesleğin yegâne niteliğidir. Sabırsız kişilere asla uygun olmayan bir meslek ve bölümdür. Basit bir işlem için bile günler, haftalar verilebilir. Yardımseverlik, Duygusallık, Rehberlik ve danışmanlık özellikleri kuvvetli olmalıdır. Psikoloji alanında uzman olunmalı, zihinsel engellilere öğretmenin yordamını ustalıkla bilmeli ve uygulamalıdır. İletişim yönü güçlü olmalıdır. Her şeyden öte çocukları sevmelidir.