Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Bölümü ile ilgili olarak bölümün gerektirdiği eğitim ve araştırmalar genel ailelerin bilhassa taşradaki kırsal bölgelerin tarım yapılamayan aylarda gerçekleşecek insan gücünden yararlanılması ile ilgili olarak, ekonomik, sosyal, psikolojik, fiziksel estetik yönleriyle araştırılan bir bölümdür.

Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Bölümünün Amacı

Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi bölümünün amacı, evin ve ev işlerinin gerektirdiği hizmeti sunan kurumların ekonomik ve sağlık ilkelerine uygun şekilde yönetimi alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve araştırmalar yapmaktır.

Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Bölümde Okutulan Başlıca Dersler

Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi bölümü iki yıllık bir ön lisans programıdır. Bu bölümde okutulan başlıca dersler, fizik, matematik, kimya, biyoloji, istatistik ve sosyoloji gibi dersler, ikinci yılda ise, mesleki formasyon sağlanması maksadıyla kurum ev idaresi, kişisel ve toplumsal sağlık, epidemiyoloji ve enfeksiyon kontrolü, tüketici eğitimi, pazarlama, işletme bilgisi, yönetim ilkeleri, konut sorunu ve planlanması, beslenme ilkeleri gibi meslek dersleri okutulmaktadır.

Eğitim Süresi: Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi bölümü iki yıllık ön lisans programı olup sadece Açık öğretim kapsamında okutulmaktadır.

Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Bölüm Unvanı

Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi bölümü programından mezun olarak kişiler, “Ev idarecisi ve Aile ekonomisti” unvanı ile çalışmaktadırlar.

Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Bölümü Okumak ve Mesleği Yapmak İçin Gereken Nitelikler

 Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Bölümü okumak isteyen kişilerin insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, başkalarına yardım etmekten mutluluk duyan, özgün fikirler, yeni ve orijinal yöntemler geliştirebilen kişiler olması istenmektedir.

Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Bölümü Mezunlarının Yaptıkları İşler ve Çalışabildikleri Alanları

Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Bölümü mezunlarının otel, huzurevi, kreş, hastane gibi kuruluşlarda kurumun, eşyaların bakımı temizliği, döşenmesi gibi sosyal işletmecilik hizmeti veren önemli kurumlarda tüketici korunması ve eğitiminin gerçekleştirilmesi görevlerini alabilirler. Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Bölümü mezunları özetle evin işlevini gören sosyal hizmetler sektöründeki her türlü kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlarda görev alabilirler.

Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Bölümü mezunları ne kadar maaş almaktadır?

Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Bölümünü başarıyla tamamlayan kişilerin maaşları 2000-2500 lira arasında değişiklik göstermektedir. Kamu atamasına tabi olunmadığı için maaşlar asgari ücretle sınırlı olabilmektedir.

Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri

Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Bölümü mezunlarının Aile ve Tüketici Bilimleri lisans programına dikey geçiş yapma olanakları mevcut olup geçiş yapılan bölümde formasyon alarak öğretmen olma olasılığı da vardır.