Türkiye şartlarında iyi bir kariyer imkânı bilindiği üzere Üniversite adımından geçiyor. En iyi bölümlerden ziyade kişinin özüyle eşleşen, başarı sağlayabileceği bölümleri okuması da büyük önem teşkil ediyor. %50 oranındaki kariyer şansı kişinin özüyle uyuşan ve başarı elde edebileceği bölümü okumasına bağlı iken, %30’luk oran ise ilgili bölüm dallarının ülke genelindeki arz-talep döngüsüne bağlı. Geriye kalan %20’lik oran ise göreceli olarak tabir edilebilir. İster şans, ister nasip, ister torpil, ister aracı, ister referans denilsin, fark etmeksizin bu unsurları kapsıyor.

Peki, Türkiye’de önemli bölümlerden birisi olan Çocuk Gelişimi, hangi safha ve unsurları ihtiva ediyor; Bölümün özellik ve amacıyla birlikte belli başlı dersleri ve imkânları nelerdir?

Çocuk Gelişimi Bölümü İle İlgili Olarak

Üniversite tercihi yapacak kişiler için büyük önem teşkil eden tercih döneminde bölüm hakkında bilgi edinmek büyük öneme sahip. Çünkü ilerleyen yaşantıda kişinin yaşam kalitesini ve kariyerini etkileyecektir.

Çocuk Gelişimi bölüm programının amacı, 0 – 18 yaş arası normal gelişim göstermekte olan, özel eğitim gereksinimi duyan, korunmaya muhtaç (mülteci, çalışan, suçlu çocuklar), hasta ve yatalak çocukların zihinsel, dilsel, motor, özbakım, sosyo-duygusal daha nice bütün gelişim alanlarını destekleyici teorik ve de uygulamalı eğitim programlarıyla çocukla birlikte ailesine, eğitimcisine, topluma hizmet sunan bireyler yetiştirmektir.

Kısaca topluma bireylerin kazandırılmasında, çocukların kaliteli bireyler olmasında önemli role sahip eğitmen ve öğretmenlerin yetiştirilmesini amaçlayan Üniversite programıdır.

Programın Belli Başlı Dersleri

Bahsi geçen Çocuk Gelişimi Bölümünün öğretim süresi dört yıl olup, bu öğretim sürecinde ise; Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Sosyoloji, Psikoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Özel Eğitim-Öğretim, Aile İlişkileri, Eğitim Felsefesi ve Çocuk Ruh Sağlığı gibi birçok önemli ders okutulmaktadır. Bunlara ilave uygulamalı dersler ve de yuva-anaokulu pratikliği gibi staj programlarıyla deneyimsel destekleyici öğretim süreci mevcuttur.

Unvan ve Yapılan İşler

Çocuk Gelişimi mezunlarının kazandıkları unvan ve yaptıkları işe değinilecek olursa, 0 – 18 yaş grubu bebeklik, okul öncesi, ergenlik ve gençlik çağlarındaki çocukların bütün gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme, izleme, gelişim düzeyine uygun destekleyici eğitim programları hazırlama ve tertip etme, eğitimsel çevre düzenlemesi yapma – yaptırma, program uygulama ve denetim; programın çocuğa, ailesine ve diğer ilgililere, topluma katkı sağlamasının testi ve tespiti konularında danışmanlık sunma gibi önemli görevleri vardır.

Ailelere, çocuk gelişimi ve eğitim alanlarında hizmet veren bireylere, kurum ve kuluşlarla birlikte, dernek, vakıf vb. mercilere söz konusu alanlarda danışmanlık hizmeti verme ve iş birliği yapma, toplumu bilinçlendirme ve çocuk – aile disiplinini koordine etme çalışmalarıyla eğitim-öğretim sürecini tamamlama temel görevleridir. Tüm bu hususları sağlayabilecek, koordinasyon sağlayacak biçimlenmeyle (formasyon) donatılmış bireyler mezun etmek programın temel gayeleri arasındadır.

Bu iş ve görevleri yapan bireyler, “Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi” unvanıyla anılmaktadır.

Çalışma Alanları

Çocuk Gelişimi Mezunlarının çalışma alanları genellikle şu alanlardır;

  • MEB’e bağlı Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Listeleri,
  • İlköğretim Okullarıyla Resmi ve Özel Kurumların Kreşleri,
  • Yuva ve Anaokulları,
  • Anasınıfı gibi okul öncesi eğitim kurumları,
  • Çocuk kütüphaneleri,

Çocuk Gelişim Bölüm ve Mesleği günümüzün en önemli dallarından birisidir. Kadının kariyer ve iş alanına atılmasıyla çocuk yetiştirilmesi hususunda aksamalar olabilmekte ve bu sürecin verimli işlenerek, bireylerin topluma kazandırılması konusunda Çocuk Gelişim uzmanları büyük öneme sahiptir. Günümüzde en çok talep gören meslekler arasındadır. Ancak nitelikli ve iyi yetişmiş, referans ve deneyim sahibi olan kişiler arasında ciddi rekabet ve seçim olanakları bulunan mesleki kariyer fırsatlarına sahiptir. Büyük oranda özel sektörde iş sahası bulunmaktadır.

Çocuk Gelişimi Mezunu Bireylerin Maaşları

Çocuk Gelişim mezunu kişilerin Formasyon alması koşuluyla öğretmenlik yapması mümkündür.  4 yıllık Çocuk Gelişimi mezunu bir aday, öğretmen olması durumunda 2018 verilerince en az 2700 TL maaş almaktadır. Devlet hastanelerinde 2500 TL, diğer kurum ve kuruluşlarda ise 2000 – 2200 veya 2500 TL arası değişken maaşları söz konusudur. Özel kreş ve kurumlarda ise büyük oranda asgari ücretle Çocuk Gelişim mezunu uzman ve öğretim elemanı çalıştırılmaktadır.

Mevlüt TAPAN