“Yoga, Meditasyon, Reiki, Tasavvuf ve Namaz” insanın özüne, zübdesine dokunan yegane unsurlardır. Her biri farklı özellikte görünsede, benzerlikleri fazlaca olan ve hepsi Namaz’da buluşan bir denilebilir.

Reiki: M.Ö. 5000 yıllarında Tibet’de şifa vermek amacıyla uygulanan yöntem olup, gizli öğreti olarak yer almıştır. Sonraları Hz. İsa (a.s) tarafından kullanıldığına inanılır. 1900 yıllarında Japon rahip Mikao Usui tarafından yeniden gün yüzüne çıkarılmıştır. Reiki, ellerle şifa bahşetme sanatıdır. Beden, ruh ve zihin arasında bir denge kurar. Enerji ve fiziki olarak toksinlerden arındırır, canlılık ve dayanıklılıkla birlikte sezgisel güçlenme sunar. “NEDEN” seviyesinde işlemektedir.

Yoga: M.Ö. 3000 – 2500 yıllarında Hindistan’da doğmuş, arınma ve yogik çalışmalarda arzu edilene ulaşmayı amaçlayan felsefi bir yaşam şeklidir. 8 önemli unsur içermektedir. Tüm bu unsurların belli işlev ve hedefleri vardır. Genele bakıldığında aklı temizler, sakinleştirir ve ruhsal açıdan gelişimi destekler. Fiziki kan akımını artırır, oksijan alımını güçlendirir. Kas ve iç organlara enerji sağlar. Nefesle toksinler akciğerlerden atılır. Neticede ise kişinin çalışma, düşünme, sindirim, tat alma, hissetme ve yaşam kalitesini yükselme gibi yönlerde olumlu etki eder.

Meditasyon: Derin düşünme manasına gelen terimsel karşılığı bulunur. İç huzuru, sükunet ve değişik şuur hallerini elde etme; bireyin öz varlık zümresine ulaşma gibi temel gayeler içermektedir. Hiç bir şey düşünmeden derin ve manevi düşünme tekniğidir. Evvela zihin boşaltılmakta, derin bir huzura ve farkındalığa kişi kavuşmak için odaklanma eyilimi gösterir. Zihinsel hakikate erişma uygulamasıdır. Sol beyin ağırlıklı çalışan gündelik işlerden uzaklaşıp, sağ beyin ağırlıklı çalışmayla iç aleme yolculuk sağlayan yegane yöntemdir meditasyon.

Namaz: Sözcük olarak Farsça kökenli olan, Arapça’da “Salat” olarak kullanılan ve İslam dininin temeli, olmazsa olmaz unsurlarından biri olan ritüel ve ibadet şeklidir. Temelde bakıldığında ise dua etmek ve istekte bulunmak gibi anlamları vardır. Öz Türkçe karşılığı ise “Yakarış” olarak kabul edilebilir. İslamın ikinci şartı ve en önemli ibadeti nitekim Namazdır.

Müslümanlarca ibadet olarak arınma, şükretme, ruhani huzura erişme, sağlık kazanma ve tövbe ederek günahlardan temizlenme maksatlı günde 5 vakit, türlü kurallar çerçevesinde icra edilen ritüeldir. Meditasyon, yoga ve reiki’nin temel öğelerinin çok daha üstün mertebe ve özelliklerini barındırmaktadır.

Namazla Meditasyon Arasındaki 4 Önemli Benzerlik:

  1. Meditasyonda Transa geçme, nefes teknikleriyle uyum ve denge ilkeleri bulunurken, Namazda da huşuya dalma, beden ve ruhu disiplin altına alma ve huzura erme söz konusudur.
  2. Meditasyonda düşünmeksizin 15-20 dakika, derin düşüncelere dala bulunurken, Namazda ise 10 – 15 dakika (Derin Huşu İçin) kıyam (Ayakta duruş) vaziyetinde Kur’an’dan ayetlerin okunarak hiçbir şey düşünmeksizin yalnızca yaratıcının kudret ve büyüklüğü üzerine derin düşünmek bulunur.
  3. Meditasyon, sabah ve akşam günde iki defa yapılırken, Namaz günde 5 vakit olarak yapılmaktadır.
  4. Meditasyonda yoga ve reiki’nin azami unsurları görülür ve derin zihinsel yükselme, zihinle hakikate temas etme esastır. Namazda ise meditasyon, reiki ve yoganın tüm öğeleri en üst mertebete bulunmakta, derin düşünce, akletme ve hissetme ile hakikate dokunma ve hakikat alemine erme durumu söz konusu ve mümkün haldedir.

Mevlüt TAPAN