Lojistik Bölümünün temeli lojistiktir. Lojistik; taşımacılık ve ulaşım demektir. Üretilen en kapsamlı üründen, en basitine kadar tümünün müşteriye ulaştırılması sürecinde firmalar ve ilgililer lojistik sektöründen faydalanmaktadır. Kargo, Gümrük, Liman, Havaalanları vb. birimler lojistiğin temel birimleridir.

Lojistik Nedir?

Askeri teşkilat ve birimlerde cephane, gıda, sağlık malzemesi ve silah; şirket ve firmalarda ürün, hizmet ya da insan gibi kaynakların gereksinimler doğrultusunda temin edilmesi sürecidir.

Lojistik Bölümü

Meslek Yüksek Okullarına bağlı olarak 2 yıllık önlisans kapsamında eğitim-öğretim sunan bölümdür.

Lojistik Bölümünün Amacı: Lojistiğin temel kavramlarını öğretmek, sektör sorunlarını anlatmak ve çözüm bulma yollarını öğretmek, taşımacılık ve stoklama ile ulaşım gibi lojistik konulara, bilimsel bakış açısıyla bakmayı ve sorunları çözme tekniklerini öğretmek temel amaçlarındandır. Sektöre fayda sağlayacak uzmanları yetiştirmek ve tüm lojistik işlevlerini öğretmek en önemli görevleri arasındadır.

Lojistik Bölümü Çalışma Alanları ve Sektörler

Lojistik elemanlarının çalıştıkları sektörü çoğunlukla dış ticaret departmanları, finans bölümleri, lojistik bölümler, ithalat ve ihracat firmaları, dağıtım ve depolama sektörü, gümrükleme ve uluslararası taşımacılık sektörleridir. Fabrika ve depolar, iş yeri ortamı, araç yükleme-boşaltma alanları çalıştıkları yaygın çalışma alanlarıdır. Genelde açık – kapalı değişken çalışma ortamları bulunur.

Lojistik Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Ticari Matematik, Genel Hukuk Bilgisi ve Genel Muhasebe gibi derslere ilaveten Lojistik İlkeleri, Lojistik Yönetimi dersleri okutulmaktadır. İlaveten okutulan diğer dersler ise şunlardır; Genel Ekonomi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, Ticaret Hukuku, Yönetim ve Organizasyon, Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Uluslararası İktisat, Lojistik Uygulamaları, Dış Ticaret Mevzuatı ve Gümrükleme, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Pazarlama, Uluslararası Lojistik ve Sigortacılık, Depo Yönetimi, Ulaştırma Sistemleri, Örnek Olay Analizi, Stratejik Yönetim, Proje Yönetimi, İş Etiği, Girişimcilik, Modernite ve Tüketim, Sponsorluk, Teknoloji Yönetimi, Küreselleşme, Finansal Kurumlar Ve Araçlar, Avrupa Birliği Ulaştırma Politikaları, Taşımacılık Hukuku. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Tedarik Zinciri Yönetimi, Küresel Lojistik, Terminal İşlemleri ve Yönetimi, Uluslararası Pazarlama, AB-Türkiye İlişkileri, E-Ticaret, Araştırma Teknikleri ve Seminer, Zaman ve Toplantı Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Çok Uluslu İşletmeler, E-Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Çağdaş Finansman Teknikleri. [1]

DGS Durumu: Dikey Geçiş sınavıyla Lojistik Önlisans Programından 4 yıllık bazı Lisans programlarına geçiş mümkündür. Bu bölümlerden bazıları şunlardır;

  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği,
  • Ulaştırma ve Lojistik,
  • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık,
  • Lojistik Yönetimi vb.

Staj Durumu: 30 iş günü staj uygulaması bulunmaktadır.

Öğrenci Değişim Programları: Lojistik Bölüm Öğrencileri, farklı üniversitelere ya da yurtdışı okullarına Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi öğrenci değişim programlarıyla geçici süreli değişim yapabilmekte ve bu programlardan faydalanabilmektedir.


[1] Site: Nedir.com