Ebelik Bölümü, ana-çocuk koruma ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin görevlerde bulunan sağlık personeli yetiştirmeyi hedefleyen bölümdür. Kırsal kesimlerde sağlık hizmetlerinde denetici ebe, ziyaretçi ebe gibi unvan ve sorumlulukla görev yaparlar. Tedavi kurumlarında, doğumhane ve aile planlaması kliniklerinde sorumlu ebe, klinik ebesi yahut eğitimci ebe şeklinde görevlerde bulunurlar.

Ebelik Bölümünün Amacı: Anne – Bebek/Çocuk sağlığının korunması ve de tedavisi konusunda hizmetlerin yürütülmesine ilişkin alanda görev yapan sağlık elemanı yetiştirmek temel amaçlardandır.

Ebelik Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Temel fen, tıp ve sosyal bilimler başta olmak üzere, ebelik mesleğine dair birçok ders bu bölümde okutulmaktadır. Çoğu ders uygulamalıdır ve hastanelerde, doğumevleri veya anne-çocuk sağlık kuruluşlarında öğretilmektedir.

Ebelik Bölümü Okumak ve Bu Mesleği İcra Etmek İçin Gereken Özellikler

Hanımlara açık ve uygun mesleklerin en başında ebelik gelir. Ebe olmayı düşünen kişilerin sağlık alanına ilgi duyması gerekmektedir. İnsanlara yardım etmeyi seven, sorumluluk sahibi kişiler uygundur.

Ebelik Bölümü Mezunlarının Unvan ve İşleri

Ebelik Bölümü mezunları “Ebe” unvanını almaktadır. Temelinde anne ve çocuğun, aile ve toplum sağlığının korunması yatan sağlık mesleğidir. Bu eşsiz hizmet, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemleri kapsar. Annenin düzenli izlenmesi, gereken bakım ve eğitimin sunulması, normal doğumda yapılacak müdahale ve işlemleri ebenin kontrolündedir. Aile planlaması eğitimi ve uygulanması, 0-6 yaş arası çocukların büyüme ve gelişme durumunun izlenmesi, aşıların yapılması gibi görevleri vardır. Beslenme, sağlık kuralları, ilk yardım, aşı, bulaşıcı ve sosyal hastalıklardan korunma, savaş gibi konularla ilgili birey ve ailelerin, toplumların bilinçlendirilmesi, eğitim verilmesi Ebelerin görevleridir.

Ebelik Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları

Ebeler, ziyaretçi ebe, denetici ebe olarak genelde kırsal kesimlerde, köy ve kasabalarda görev yapmaktadır. Tedavi kurumlarında, aile planlaması klinikleriyle doğumhanelerde ise sorumlu ebe veya klinik ebesi olarak eğitimci rolüyle görev yapmaktadırlar.

Türkiye şartlarında ana-çocuk sağlığı, aile planlaması hizmetleri gibi önemli konuların işlenip, eğitimlerinin yürütülmesinde ebeler büyük rol oynamaktadır. Bu alanlarda geniş iş olanaklarına sahiplerdir.

Diplomada Ebe yazmakta olsa da Sağlık Bakanlığına müracaatla Hemşire olarak da statü kazanılabilmektedir.

NOT: Erkeklerin bu bölümü tercih etme olanağı bulunmamaktadır.